دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات
   تلگرام آل درایور

   فیلم آموزش نصب درایور

   در این فیلم آموزشی کوتاه شما می توانید روش نصب درایور قطعات کامپیوتری مختلف را بیاموزید.


   فیلم آموزش نصب درایور


   برای دانلود فیلم به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر, درایور کارت گرافیک, درایور کارت صدا, درایور مودم " قرار دارد و " 448716 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر برادر Brother HL-5470DWT

   درایور پرینتر برادر Brother HL-5470DWT


   راه انداز Brother HL-5470DWT

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5470DWT

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 27 " بار از آن بازدید شده است.

    
   تلگرام آل درایور

   دانلود درایور پرینتر Brother HL-5470DW

   دانلود درایور پرینتر Brother HL-5470DW


   راه انداز Brother HL-5470DW

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5470DW

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 19 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر برادر Brother HL-5450DN

   درایور پرینتر برادر Brother HL-5450DN


   راه انداز Brother HL-5450DN

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5450DN

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 21 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر Brother HL-5340D

   درایور پرینتر Brother HL-5340D


   راه انداز Brother HL-5340D

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5340D

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 18 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر برادر Brother HL-5440D

   درایور پرینتر برادر Brother HL-5440D


   راه انداز Brother HL-5440D

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5440D

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 10 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL-5350DN

   دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL-5350DN


   راه انداز Brother HL-5350DN

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5350DN

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 10 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر Brother HL-5170DN

   http://h3.alldriver.ir/img/uploads/posts1/Brother%20HL-5170DN.jpg


   راه انداز Brother HL-5170DN

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5170DN

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 28 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر برادر Brother HL-5240

   درایور پرینتر برادر Brother HL-5240


   راه انداز Brother HL-5240

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5240

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 21 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL-5250DN

   دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL-5250DN


   راه انداز Brother HL-5250DN

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5250DN

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 24 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد