دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   فیلم آموزش نصب درایور

   در این فیلم آموزشی کوتاه شما می توانید روش نصب درایور قطعات کامپیوتری مختلف را بیاموزید.


   فیلم آموزش نصب درایور


   برای دانلود فیلم به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر, درایور کارت گرافیک, درایور کارت صدا, درایور مودم " قرار دارد و " 114978 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Kworld DVB-T 323U

   درایور کارت تی وی Kworld DVB-T 323U


   راه انداز Kworld DVB-T 323U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 323U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 7 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی | Kworld DVB-T 355U

   درایور کارت تی وی


   راه انداز Kworld DVB-T 355U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 355U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 6 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی کی ورد | Kworld DVB-T 350U

   درایور کارت تی وی کی ورد


   راه انداز Kworld DVB-T 350U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 350U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 6 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز و درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PE310

   راه انداز و درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PE310


   راه انداز Kworld DVB-T PE310

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T PE310

   Version : 1.0.3.3

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 7 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی کی ورد | Kworld DVB-T 100

   درایور کارت تی وی کی ورد


   راه انداز Kworld DVB-T 100

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 100

   Version : 6.0.1020.1

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 36 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Kworld DVB-T 210 | کارت تی وی

   درایور Kworld DVB-T 210


   راه انداز Kworld DVB-T 210

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 210

   Version : 1.3.3.2

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 29 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Kworld DVB-T 320U | کی ورد

   دانلود درایور Kworld DVB-T 320U


   راه انداز Kworld DVB-T 320U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 320U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 2 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 31 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود راه انداز Kworld DVB-T 310U | کی ورد

   دانلود راه انداز Kworld DVB-T 310U


   راه انداز Kworld DVB-T 310U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 310U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 2 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 30 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Kworld ATSC 315U

   درایور Kworld ATSC 315U


   راه انداز Kworld ATSC 315U

   Manufacturer : Kworld

   Model : ATSC 315U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 38 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد