دسته بندی: سری: مدل:
    
   دانلود بازی و نرم افزار اندروید و کامپیوتر
   تبلیغات

   فیلم آموزش نصب درایور

   در این فیلم آموزشی کوتاه شما می توانید روش نصب درایور قطعات کامپیوتری مختلف را بیاموزید.


   فیلم آموزش نصب درایور


   برای دانلود فیلم به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر, درایور کارت گرافیک, درایور کارت صدا, درایور مودم " قرار دارد و " 78354 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر HP ScanJet 3200c

   درایور اسکنر HP ScanJet 3200c


   راه انداز HP ScanJet 3200c

   Manufacturer : HP

   Model : ScanJet 3200c

   Type : Scanner

   Size : 40.18 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 26 " بار از آن بازدید شده است.

    
   دانلود بازی و نرم افزار اندروید و کامپیوتر

   درایور اسکنر HP ScanJet 3300C

   درایور اسکنر HP ScanJet 3300C


   راه انداز HP ScanJet 3300C

   Manufacturer : HP

   Model : ScanJet 3300C

   Type : Scanner

   Size : 53.90 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 19 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر HP ScanJet 3300Cse

   درایور اسکنر HP ScanJet 3300Cse


   راه انداز HP ScanJet 3300Cse

   Manufacturer : HP

   Model : ScanJet 3300Cse

   Type : Scanner

   Size : 53.90 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 9 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر HP ScanJet 3300Cxi

   درایور اسکنر HP ScanJet 3300Cxi


   راه انداز HP ScanJet 3300Cxi

   Manufacturer : HP

   Model : ScanJet 3300Cx

   Type : Scanner

   Size : 53.90 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 17 " بار از آن بازدید شده است.

    
   دانلود بازی و نرم افزار اندروید و کامپیوتر

   درایور اسکنر HP ScanJet 3400c

   درایور اسکنر HP ScanJet 3400c


   راه انداز HP ScanJet 3400c

   Manufacturer : HP

   Model : ScanJet 3400c

   Type : Scanner

   Size : 1.07 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 10 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر کنون canoscan D646Uex

   درایور اسکنر کنون canoscan D646Uex


   راه انداز canoscan D646Uex

   Manufacturer : canon

   Model : D646Uex

   Type : Scanner

   Size : 3.56 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 18 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر اچ پی HP ScanJet 4c

   درایور اسکنر اچ پی HP ScanJet 4c


   راه انداز HP ScanJet 4c

   Manufacturer : HP

   Model : ScanJet 4c

   Type : scaner

   Size : 528 kB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 13 " بار از آن بازدید شده است.

    
   دانلود بازی و نرم افزار اندروید و کامپیوتر

   درایور اسکنر HP ScanJet 2100c

   درایور اسکنر HP ScanJet 2100c


   راه انداز HP ScanJet 2100c

   Manufacturer : HP

   Model : ScanJet 2100c

   Type : Scanner

   Size : 705 kB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 9 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر HP ScanJet 2200c

   درایور اسکنر HP ScanJet 2200c


   راه انداز HP ScanJet 2200c

   Manufacturer : HP

   Model : ScanJet 2200c

   Type : Scanner

   Size : 596 kB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 13 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد