دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   فیلم آموزش نصب درایور

   در این فیلم آموزشی کوتاه شما می توانید روش نصب درایور قطعات کامپیوتری مختلف را بیاموزید.


   فیلم آموزش نصب درایور


   برای دانلود فیلم به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر, درایور کارت گرافیک, درایور کارت صدا, درایور مودم " قرار دارد و " 150339 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور GeForce G205M

   GeForce جی فورس


   راه انداز GeForce G205M

   Manufacturer : GeForce

   Model : G205M

   Version : 335

   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 364 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux


   برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای GeForce G102M / گرافیک جی فورس

   GeForce جی فورس


   راه انداز GeForce G102M

   Manufacturer : GeForce

   Model : G102M

   Version : 335

   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 364 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux


   برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور GeForce 8200M G

   GeForce جی فورس


   راه انداز GeForce 8200M G

   Manufacturer : GeForce

   Model : 8200M G

   Version : 335

   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 364 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux


   برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک GeForce GTX 5M

   GeForce جی فورس


   راه انداز GeForce GTX 5M

   Manufacturer : GeForce

   Model : GTX 5M

   Version : 335

   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 364 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux


   برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور گرافیک GeForce GT 635M جی فورس

   GeForce جی فورس


   راه انداز GeForce GT 635M

   Manufacturer : GeForce

   Model : GT 635M

   Version : 335

   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 364 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux


   برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور GeForce GTX 670MX

   GeForce جی فورس


   راه انداز GeForce GTX 670MX

   Manufacturer : GeForce

   Model : GTX 670MX

   Version : 335

   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 364 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux


   برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور GeForce GTX 6M / کارت گرافیک جی فورس

   GeForce جی فورس


   راه انداز GeForce GTX 6M

   Manufacturer : GeForce

   Model : GTX 6M

   Version : 335

   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 364 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux


   برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک جی فورس / GeForce GTX 4M

   GeForce جی فورس


   راه انداز GeForce GTX 4M

   Manufacturer : GeForce

   Model : GTX 4M

   Version : 335

   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 364 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux


   برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور GeForce GTS 3M | کارت گرافیک جی فورس

   GeForce جی فورس


   راه انداز GeForce GTS 3M

   Manufacturer : GeForce

   Model : GTS 3M

   Version : 335

   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 364 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux


   برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد