دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   فیلم آموزش نصب درایور

   در این فیلم آموزشی کوتاه شما می توانید روش نصب درایور قطعات کامپیوتری مختلف را بیاموزید.


   فیلم آموزش نصب درایور


   برای دانلود فیلم به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر, درایور کارت گرافیک, درایور کارت صدا, درایور مودم " قرار دارد و " 207450 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور گرافیک Radeon X1650

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1650

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1650

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs:
   PCI\VEN_1002&DEV_7181&SUBSYS_5920174B
   PCI\VEN_1002&DEV_71C1
   PCI\VEN_1002&DEV_71C6
   PCI\VEN_1002&DEV_71C7
   PCI\VEN_1002&DEV_7291
   PCI\VEN_1002&DEV_7293
   PCI\VEN_1002&DEV_71A1&SUBSYS_5921174B
   PCI\VEN_1002&DEV_71E1
   PCI\VEN_1002&DEV_71E6
   PCI\VEN_1002&DEV_71E7
   PCI\VEN_1002&DEV_72B1
   PCI\VEN_1002&DEV_72B3

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 105 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور گرافیک Radeon X1600

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1600

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1600

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_7181
   PCI\VEN_1002&DEV_71C0
   PCI\VEN_1002&DEV_71A1
   PCI\VEN_1002&DEV_71E0

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 63 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور و راه انداز Radeon X1550

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1550

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1550

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_7142&SUBSYS_30001002
   PCI\VEN_1002&DEV_7142&SUBSYS_30001787
   PCI\VEN_1002&DEV_7183&SUBSYS_30001002
   PCI\VEN_1002&DEV_7183&SUBSYS_30001787
   PCI\VEN_1002&DEV_7162&SUBSYS_30011002
   PCI\VEN_1002&DEV_7162&SUBSYS_30011787
   PCI\VEN_1002&DEV_71A3&SUBSYS_30011002
   PCI\VEN_1002&DEV_71A3&SUBSYS_30011787
   PCI\VEN_1002&DEV_7140&SUBSYS_30001787
   PCI\VEN_1002&DEV_7143
   PCI\VEN_1002&DEV_7146&SUBSYS_30001002
   PCI\VEN_1002&DEV_7146&SUBSYS_30001787
   PCI\VEN_1002&DEV_7146&SUBSYS_5920174B
   PCI\VEN_1002&DEV_7146&SUBSYS_5940174B
   PCI\VEN_1002&DEV_7147
   PCI\VEN_1002&DEV_715F
   PCI\VEN_1002&DEV_7187&SUBSYS_30001002
   PCI\VEN_1002&DEV_7187&SUBSYS_30001787
   PCI\VEN_1002&DEV_7187&SUBSYS_5920174B
   PCI\VEN_1002&DEV_7187&SUBSYS_5940174B
   PCI\VEN_1002&DEV_7193
   PCI\VEN_1002&DEV_719F
   PCI\VEN_1002&DEV_7160&SUBSYS_30011787
   PCI\VEN_1002&DEV_7166&SUBSYS_30011002
   PCI\VEN_1002&DEV_7166&SUBSYS_30011787
   PCI\VEN_1002&DEV_7166&SUBSYS_5921174B
   PCI\VEN_1002&DEV_7166&SUBSYS_5941174B
   PCI\VEN_1002&DEV_7167
   PCI\VEN_1002&DEV_717F
   PCI\VEN_1002&DEV_71A7&SUBSYS_30011002
   PCI\VEN_1002&DEV_71A7&SUBSYS_30011787
   PCI\VEN_1002&DEV_71A7&SUBSYS_5921174B
   PCI\VEN_1002&DEV_71A7&SUBSYS_5941174B
   PCI\VEN_1002&DEV_71B3

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 52 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور برای گرافیک Radeon X1300

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1300

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1300

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_714D
   PCI\VEN_1002&DEV_714E
   PCI\VEN_1002&DEV_718F
   PCI\VEN_1002&DEV_716D

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 43 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای Radeon X1200

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1200

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1200

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_791E
   PCI\VEN_1002&DEV_791F

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 61 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Radeon X1050

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1050

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1050

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_4153&SUBSYS_30001043
   PCI\VEN_1002&DEV_4173&SUBSYS_30011043

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 69 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز و درایور SHARP MX-M550N

   SHARP MX-M550N


   راه انداز SHARP MX-M550N

   Manufacturer : Sharp

   Model : MX-M550N

   Version : 1307a

   Type : Copier

   Size : 18 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 55 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز دستگاه کپی مدل SHARP MX-M700N

   SHARP MX-M700N


   راه انداز SHARP MX-M700N

   Manufacturer : Sharp

   Model : MX-M700N

   Version : 1307a

   Type : Copier

   Size : 18 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 48 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور برای دستگاه کپی شارپ مدل SHARP MX-M700U

   SHARP MX-M700U


   راه انداز SHARP MX-M700U

   Manufacturer : Sharp

   Model : MX-M700U

   Version : 1307a

   Type : Copier

   Size : 18 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 59 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد