مطالب برای ماه 01 سال 1393 » دانلود درایور - Drivers Download

» مطالب برای ماه 01 سال 1393


دسته بندی: سری: مدل:
    

   دانلود درایور پرینتر Canon BJC-1000SP

   دانلود درایور پرینتر Canon BJC-1000SP


   راه انداز Canon BJC-1000SP

   Manufacturer : Canon

   Model : BJC-1000SP

   Type : Printer

   Size : 2.4 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 020 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور GeForce GTX 590

   دانلود درایور GeForce GTX 590


   راه انداز GeForce GTX 590

   Manufacturer : GeForce

   Model : GTX 590

   Version : 353.30 توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.

   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 217 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 546 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک GeForce GT 620

   درایور کارت گرافیک GeForce GT 620


   راه انداز GeForce GT 620

   Manufacturer : GeForce

   Model : GT 620

   Version : 381.65   توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 6 401 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک GeForce GT 430

   درایور کارت گرافیک GeForce GT 430


   راه انداز GeForce GT 430

   Manufacturer : GeForce

   Model : GT 430

   Version : 381.65   توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 13 356 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر HP LaserJet 5000GN

   درایور پرینتر HP LaserJet 5000GN


   راه انداز HP LaserJet 5000GN

   Manufacturer : HP

   Model : LaserJet 5000GN

   Type : Printer

   Size : 13.9 MB

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 402 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور GeForce GT 220 - جی فورس

   دانلود درایور GeForce GT 220 - جی فورس


   راه انداز GeForce GT 220

   Manufacturer : GeForce

   Model : GT 220

   Version : 342.00

   توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.

   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 322 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 27 177 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر HP LaserJet 3150 - اچ پی

   درایور پرینتر HP LaserJet 3150 - اچ پی


   راه انداز HP LaserJet 3150

   Manufacturer : HP

   Model : LaserJet 3150

   Type : Printer

   Size : 336 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 588 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک GeForce 9600 GSO 512

   درایور کارت گرافیک GeForce 9600 GSO 512


   راه انداز GeForce 9600 GSO 512

   Manufacturer : GeForce

   Model : 9600 GSO 512

   Version : 341.44   توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 217 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 799 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کارت گرافیک GeForce GTX 570

   دانلود درایور کارت گرافیک GeForce GTX 570


   راه انداز GeForce GTX 570

   Manufacturer : GeForce

   Model : GTX 570

   Version : 353.30 توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.

   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 217 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 327 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کارت گرافیک GeForce GT 630

   دانلود درایور کارت گرافیک GeForce GT 630


   راه انداز GeForce GT 630

   Manufacturer : GeForce

   Model : GT 630

   Version : 381.65   توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 29 787 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد