» مطالب برای 1393 سال


دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 1410

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 1410   راه انداز Acer Aspire 1410

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire 1410

   Version : 15.28.22.3517

   Type : Laptop

   Size : 230 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 3778 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9800

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9800


   راه انداز Acer Aspire 9800

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire 9800

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 8.4.2.6

   Type : Laptop

   نسخه : 32 بیتی

   Size : 28.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1300 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9920G

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9920G


   راه انداز Acer Aspire 9920G

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire 9920G

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 6.14.11.119

   Type : Laptop

   نسخه : 32 بیتی

   Size : 66.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1235 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-431

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-431   راه انداز Acer Aspire E1-431

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire E1-431

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 9.11.1111

   Type : Laptop

   Size : 30 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1373 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9920

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9920


   راه انداز Acer Aspire 9920

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire 9920

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 6.14.11.119

   Type : Laptop

   نسخه : 32 بیتی

   Size : 66.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1308 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ ایسر - Acer Aspire E1-531G

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ ایسر - Acer Aspire E1-531G


   راه انداز Acer Aspire E1-531G

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire E1-531G

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 9.18.13.0717

   Type : Laptop

   نسخه : 64 بیتی

   Size : 236 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 3431 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-531

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-531


   راه انداز Acer Aspire E1-531

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire E1-531

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 9.18.13.0717

   Type : Laptop

   نسخه : 64 بیتی

   Size : 236 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 3416 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-571G

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-571G


   راه انداز Acer Aspire E1-571G

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire E1-571G

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 9.18.13.0717

   Type : Laptop

   نسخه : 64 بیتی

   Size : 236 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 11050 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-431G - ایسر

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-431G - ایسر   راه انداز Acer Aspire E1-431G

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire E1-431G

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 9.11.1111

   Type : Laptop

   Size : 30 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1418 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-571

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-571


   راه انداز Acer Aspire E1-571

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire E1-571

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 9.18.13.0717

   Type : Laptop

   نسخه : 64 بیتی

   Size : 236 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 5153 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد