مطالب برای ماه 02 سال 1393 » دانلود درایور - Drivers Download

» مطالب برای ماه 02 سال 1393


دسته بندی: سری: مدل:
    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-431

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-431   راه انداز Acer Aspire E1-431

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire E1-431

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 9.11.1111

   Type : Laptop

   Size : 30 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 673 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9920

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9920


   راه انداز Acer Aspire 9920

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire 9920

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 342

   Type : Laptop

   نسخه : 32 و 64 بیتی

   Size : 322 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 570 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ ایسر - Acer Aspire E1-531G

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ ایسر - Acer Aspire E1-531G


   راه انداز Acer Aspire E1-531G

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire E1-531G

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 9.18.13.0717

   Type : Laptop

   نسخه : 64 بیتی

   Size : 236 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 4 138 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-531

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-531


   راه انداز Acer Aspire E1-531

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire E1-531

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 9.18.13.0717

   Type : Laptop

   نسخه : 64 بیتی

   Size : 236 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 4 215 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-571G

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-571G


   راه انداز Acer Aspire E1-571G

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire E1-571G

   Version (Intel) : 15.33.43.4425

   Version (Nvidia) : 381.65

   Type : Laptop

   نسخه : 32 و 64 بیتی

   Size : 69 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, 10, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 15 158 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-431G - ایسر

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-431G - ایسر   راه انداز Acer Aspire E1-431G

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire E1-431G

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 9.11.1111

   Type : Laptop

   Size : 30 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 756 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-571

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-571


   راه انداز Acer Aspire E1-571

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire E1-571

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 9.18.13.0717

   Type : Laptop

   نسخه : 64 بیتی

   Size : 236 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 6 441 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire V3-551

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire V3-551


   راه انداز Acer Aspire V3-551

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire V3-551

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (AMD) : 8.941.4.1000

   Type : Laptop

   نسخه : 32 بیتی

   Size : 219 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 607 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-432P

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-432P   راه انداز Acer Aspire E1-432P

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire E1-432P

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (Nvidia) : 9.18.13.1130

   Type : Laptop

   Size : 230 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   نسخه : 64 بیتی

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 502 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire V3-551G

   درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire V3-551G


   راه انداز Acer Aspire V3-551G

   Manufacturer : Acer

   Model : Aspire V3-551G

   Version (Intel) : 15.28.22.3517

   Version (AMD) : 8.941.4.1000

   Type : Laptop

   نسخه : 32 بیتی

   Size : 219 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 947 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد