مطالب برای ماه 03 سال 1393 » دانلود درایور - Drivers Download

» مطالب برای ماه 03 سال 1393


دسته بندی: سری: مدل:
    

   دانلود درایور کارت گرافیک GeForce GT 415M

   دانلود درایور کارت گرافیک GeForce GT 415M


   راه انداز GeForce GT 415M

   Manufacturer : GeForce

   Model : GT 415M

   Version : 381.65   توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 731 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک GeForce 610M

   درایور کارت گرافیک GeForce 610M


   راه انداز GeForce 610M

   Manufacturer : GeForce

   Model : 610M

   Version : 381.65   توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 9 637 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کارت گرافیک GeForce GT 630M

   دانلود درایور کارت گرافیک GeForce GT 630M


   راه انداز GeForce GT 630M

   Manufacturer : GeForce

   Model : GT 630M

   Version : 381.65   توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 6 783 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک GeForce GT 620M

   درایور کارت گرافیک GeForce GT 620M


   راه انداز GeForce GT 620M

   Manufacturer : GeForce

   Model : GT 620M

   Version : 381.65   توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 3 489 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر HP DeskJet 1120Cxi - اچ پی

   دانلود درایور پرینتر HP DeskJet 1120Cxi - اچ پی


   راه انداز HP DeskJet 1120Cxi

   Manufacturer : HP

   Model : DeskJet 1120Cxi

   Type : Printer

   Size : 3 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 734 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر HP 2500cxi

   درایور پرینتر HP 2500cxi


   راه انداز HP 2500cxi

   Manufacturer : HP

   Model : 2500cxi

   Type : Printer

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 938 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر HP Color LaserJet Enterprise CP5525N

   دانلود درایور پرینتر HP Color LaserJet Enterprise CP5525N


   راه انداز HP Color LaserJet Enterprise CP5525N

   Manufacturer : HP

   Model : Color LaserJet Enterprise CP5525N

   Version : 6.2.1.20636

   Type : Printer

   Size : 58 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 112 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کارت گرافیک GeForce GT 335M

   دانلود درایور کارت گرافیک GeForce GT 335M


   راه انداز GeForce GT 335M

   Manufacturer : GeForce

   Model : GT 335M

   Version : 342.00   توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 322 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 730 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک GeForce GTS 250M

   درایور کارت گرافیک GeForce GTS 250M


   راه انداز GeForce GTS 250M

   Manufacturer : GeForce

   Model : GTS 250M

   Version : 342.00   توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 128 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کارت گرافیک GeForce G210M

   دانلود درایور کارت گرافیک GeForce G210M


   راه انداز GeForce G210M

   Manufacturer : GeForce

   Model : G210M

   Version : 342.00   توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.   Type : Video Card

   Support : 32-Bit / 64-Bit

   Size : 322 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 551 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد