» مطالب برای 1393 سال


دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   دانلود درایور اسکنر HP Scanjet 8390

   دانلود درایور اسکنر HP Scanjet 8390


   راه انداز HP Scanjet 8390

   Manufacturer : HP

   Model : Scanjet 8390

   Type : Scanner

   Size : 35 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1245 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور اسکنر HP Scanjet 7800

   دانلود درایور اسکنر HP Scanjet 7800


   راه انداز HP Scanjet 7800

   Manufacturer : HP

   Model : Scanjet 7800

   Type : Scanner

   Size : 51 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1495 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر HP Scanjet 7650

   درایور اسکنر HP Scanjet 7650


   راه انداز HP Scanjet 7650

   Manufacturer : HP

   Model : Scanjet 7650

   Type : Scanner

   Size : 17 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1775 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر HP Scanjet 5000 - اچ پی

   درایور اسکنر HP Scanjet 5000 - اچ پی


   راه انداز HP Scanjet 5000

   Manufacturer : HP

   Model : Scanjet 5000

   Type : Scanner

   Size : 52 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1190 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر HP Scanjet G2410

   درایور اسکنر HP Scanjet G2410

   راه انداز HP Scanjet G2410

   Manufacturer : HP

   Model : Scanjet G2410

   Type : scanner

   Size : 3.24 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 3709 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر i-SENSYS MF3220

   درایور پرینتر i-SENSYS MF3220

   راه انداز i-SENSYS MF3220

   Manufacturer : i-SENSYS

   Model : MF3220

   Version : 3.00

   Type : Printer

   Size : 15.18 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 13546 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کارت صدا Zoltrix cmi8738-c3dx pci

   دانلود درایور کارت صدا Zoltrix cmi8738-c3dx pci


   راه انداز Zoltrix cmi8738-c3dx pci

   Manufacturer : Zoltrix

   Model : cmi8738-c3dx pci

   Type : Sound Card

   Size : 2 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 6606 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر اپسون | Epson Perfection V200 Photo

   درایور اسکنر اپسون


   راه انداز Epson Perfection V200 Photo

   Manufacturer : Epson

   Model : Perfection V200 Photo

   Type : Scanner

   Size : 11 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 3047 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر کنون | Canon CanoScan LiDE 110

   درایور اسکنر کنون


   راه انداز Canon CanoScan LiDE 110

   Manufacturer : Canon

   Model : CanoScan LiDE 110

   Type : Scanner

   Size : 9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04A9&PID_1909&REV_0701
   USB\VID_04A9&PID_1909

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 25712 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت کپچر AverMedia TVCapture (848) Non-Philips tuner

   درایور کارت کپچر AverMedia TVCapture (848) Non-Philips tuner


   راه انداز AverMedia TVCapture (848) Non-Philips tuner

   Manufacturer : AverMedia

   Model : TVCapture (848) Non-Philips tuner

   Type : Capture

   Size : 2 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2845 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد