مطالب برای ماه 09 سال 1393 » دانلود درایور - Drivers Download

» مطالب برای ماه 09 سال 1393


دسته بندی: سری: مدل:
    

   درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PI610

   درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PI610


   راه انداز Kworld DVB-T PI610

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T PI610

   Version : 1.3.3.2

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 511 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Kworld DVB-T210SE

   دانلود درایور Kworld DVB-T210SE


   راه انداز Kworld DVB-T210SE

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T210SE

   Version : 1.3.3.2

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 066 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Kworld MCE-TV 100

   درایور کارت تی وی Kworld MCE-TV 100


   راه انداز Kworld MCE-TV 100

   Manufacturer : Kworld

   Model : MCE-TV 100

   Version : 1.3.3.2

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 752 " بار از آن بازدید شده است.

    

   آموزش تصویری کانفیگ و راه اندازی مودم D-Link DSL-2750U

   آموزش تصویری کانفیگ و راه اندازی مودم D-Link DSL-2750U


   در این مقاله بصورت تصویری, تنظیم و کانفیگ مودم وایرلس D-Link DSL-2750U آموزش داده می شود/ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید

   این درایور در دسته " درایور مودم " قرار دارد و " 97 356 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز و درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PE310

   راه انداز و درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PE310


   راه انداز Kworld DVB-T PE310

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T PE310

   Version : 1.0.3.3

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 916 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی کی ورد | Kworld DVB-T 350U

   درایور کارت تی وی کی ورد


   راه انداز Kworld DVB-T 350U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 350U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 639 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی | Kworld DVB-T 355U

   درایور کارت تی وی


   راه انداز Kworld DVB-T 355U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 355U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 547 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Kworld DVB-T 323U

   درایور کارت تی وی Kworld DVB-T 323U


   راه انداز Kworld DVB-T 323U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 323U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 922 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود راه انداز Kworld DVB-T 310U | کی ورد

   دانلود راه انداز Kworld DVB-T 310U


   راه انداز Kworld DVB-T 310U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 310U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 2 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 071 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Kworld DVB-T 320U | کی ورد

   دانلود درایور Kworld DVB-T 320U


   راه انداز Kworld DVB-T 320U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 320U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 2 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 654 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد