مطالب برای ماه 12 سال 1393 » دانلود درایور - Drivers Download

» مطالب برای ماه 12 سال 1393


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور canon i-sensys LBP 3250

دانلود درایور canon i-sensys LBP 3250


راه انداز canon i-sensys LBP 3250

Manufacturer : Canon

Model : i-sensys LBP 3250

Version : 1.10.0.0

Type : Printer

Size : 17.14 MB

Hardware IDs:
USBPRINT\CanonLBP32508588

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 10 384 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای Savin 2522 - ساوین

ساوین - Savin


راه انداز Savin 2522

Manufacturer : Savin

Model : 2522

Version : 2.17

Type : Copy Printer

Size : 5.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 144 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه Savin 2527 / ساوین

ساوین - Savin


راه انداز Savin 2527

Manufacturer : Savin

Model : 2527

Version : 2.17

Type : Copy Printer

Size : 5.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 700 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی ساوین Savin 2532

ساوین - Savin


راه انداز Savin 2532

Manufacturer : Savin

Model : 2532

Version : 2.17

Type : Copy Printer

Size : 5.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 547 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور و راه انداز Savin 2535

ساوین - Savin


راه انداز Savin 2535

Manufacturer : Savin

Model : 2535

Version : 2.17

Type : Copy Printer

Size : 5.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 004 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Savin 2235

ساوین - Savin


راه انداز Savin 2235

Manufacturer : Savin

Model : 2235

Version : 2.17

Type : Copy Printer

Size : 5.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 518 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور برای دستگاه کپی Savin 2545

ساوین - Savin


راه انداز Savin 2545

Manufacturer : Savin

Model : 2545

Version : 2.17

Type : Copy Printer

Size : 5.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 961 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه Savin 2245

ساوین - Savin


راه انداز Savin 2245

Manufacturer : Savin

Model : 2245

Version : 2.17

Type : Copy Printer

Size : 5.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 506 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای Savin 2555 - دستگاه کپی ساوین

ساوین - Savin


راه انداز Savin 2555

Manufacturer : Savin

Model : 2555

Version : 2.17

Type : Copy Printer

Size : 5.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 425 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور ساوین Savin 2560

ساوین - Savin


راه انداز Savin 2560

Manufacturer : Savin

Model : 2560

Version : 2.17

Type : Copy Printer

Size : 5.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 078 " بار از آن بازدید شده است.

 
صفحه قبل صفحه بعد
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@