مطالب برای ماه 12 سال 1393 » دانلود درایور - Drivers Download

» مطالب برای ماه 12 سال 1393


دسته بندی: سری: مدل:
    

   دانلود درایور canon i-sensys LBP 3250

   دانلود درایور canon i-sensys LBP 3250


   راه انداز canon i-sensys LBP 3250

   Manufacturer : Canon

   Model : i-sensys LBP 3250

   Version : 1.10.0.0

   Type : Printer

   Size : 17.14 MB

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonLBP32508588

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 7 591 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای Savin 2522 - ساوین

   ساوین - Savin


   راه انداز Savin 2522

   Manufacturer : Savin

   Model : 2522

   Version : 2.17

   Type : Copy Printer

   Size : 5.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 820 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور دستگاه Savin 2527 / ساوین

   ساوین - Savin


   راه انداز Savin 2527

   Manufacturer : Savin

   Model : 2527

   Version : 2.17

   Type : Copy Printer

   Size : 5.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 470 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور دستگاه کپی ساوین Savin 2532

   ساوین - Savin


   راه انداز Savin 2532

   Manufacturer : Savin

   Model : 2532

   Version : 2.17

   Type : Copy Printer

   Size : 5.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 312 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور و راه انداز Savin 2535

   ساوین - Savin


   راه انداز Savin 2535

   Manufacturer : Savin

   Model : 2535

   Version : 2.17

   Type : Copy Printer

   Size : 5.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 807 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Savin 2235

   ساوین - Savin


   راه انداز Savin 2235

   Manufacturer : Savin

   Model : 2235

   Version : 2.17

   Type : Copy Printer

   Size : 5.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 280 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور برای دستگاه کپی Savin 2545

   ساوین - Savin


   راه انداز Savin 2545

   Manufacturer : Savin

   Model : 2545

   Version : 2.17

   Type : Copy Printer

   Size : 5.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 758 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور دستگاه Savin 2245

   ساوین - Savin


   راه انداز Savin 2245

   Manufacturer : Savin

   Model : 2245

   Version : 2.17

   Type : Copy Printer

   Size : 5.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 256 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای Savin 2555 - دستگاه کپی ساوین

   ساوین - Savin


   راه انداز Savin 2555

   Manufacturer : Savin

   Model : 2555

   Version : 2.17

   Type : Copy Printer

   Size : 5.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 216 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور ساوین Savin 2560

   ساوین - Savin


   راه انداز Savin 2560

   Manufacturer : Savin

   Model : 2560

   Version : 2.17

   Type : Copy Printer

   Size : 5.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 877 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد