مطالب برای ماه 07 سال 1394 » دانلود درایور - Drivers Download

» مطالب برای ماه 07 سال 1394


دسته بندی: سری: مدل:
    

   درایور برای مادربرد اینتل INTEL DH61ZE

   درایور برای مادربرد اینتل INTEL DH61ZE


   راه انداز INTEL DH61ZE

   Manufacturer : INTEL

   Model : DH61ZE

   Version : 17.2

   Type : Lan

   Size : 50 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 1 006 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کارت شبکه مادربرد اینتل INTEL DH61SA

   دانلود درایور کارت شبکه مادربرد اینتل INTEL DH61SA


   راه انداز INTEL DH61SA

   Manufacturer : INTEL

   Model : DH61SA

   Version : 17.2

   Type : Lan

   Size : 50 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 1 280 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت شبکه مادربرد INTEL DH61DL - اینتل

   درایور کارت شبکه مادربرد INTEL DH61DL - اینتل


   راه انداز INTEL DH61DL

   Manufacturer : INTEL

   Model : DH61DL

   Version : 17.2

   Type : Lan

   Size : 50 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 1 022 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور و راه انداز HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn

   HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn


   راه انداز HP LaserJet M425dn

   Manufacturer : HP

   Model : LaserJet Pro 400 MFP M425dn

   Type : Printer

   Size : 17 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 3 162 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر HP LaserJet 2430n - اچ پی

   HP LaserJet 2430n


   راه انداز HP LaserJet 2430n

   Manufacturer : HP

   Model : LaserJet 2430n

   Type : Printer

   Size : 17 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 790 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر اچ پی لیزر جت HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw

   HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw


   راه انداز HP LaserJet M425dw

   Manufacturer : HP

   Model : LaserJet Pro 400 MFP M425dw

   Type : Printer

   Size : 17 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 673 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر اچ پی HP LaserJet P2055

   HP LaserJet P2055


   راه انداز HP LaserJet 2055

   Manufacturer : HP

   Model : LaserJet p2055

   Version : 6.2.1.20636

   Type : Printer

   Size : 17 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 10 951 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر HP LaserJet p2050 - اچ پی

   HP LaserJet p2050


   راه انداز HP LaserJet 2050

   Manufacturer : HP

   Model : LaserJet p2050

   Version : 6.2.1.20636

   Type : Printer

   Size : 17 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 10 470 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت شبکه مادربرد INTEL DH61CR

   درایور کارت شبکه مادربرد INTEL DH61CR


   راه انداز INTEL DH61CR

   Manufacturer : INTEL

   Model : DH61CR

   Version : 17.2

   Type : Lan

   Size : 50 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " --- " قرار دارد و " 1 009 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور شبکه INTEL DH61BE

   دانلود درایور شبکه INTEL DH61BE


   راه انداز INTEL DH61BE

   Manufacturer : INTEL

   Model : DH61BE

   Version : 17.2

   Type : Lan

   Size : 50 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 853 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد