مطالب برای ماه 08 سال 1394 » دانلود درایور - Drivers Download

» مطالب برای ماه 08 سال 1394


دسته بندی: سری: مدل:
    

   درایور اسکنر Canon CanoScan LiDE 25

   درایور اسکنر Canon CanoScan LiDE 25


   راه انداز Canon CanoScan LiDE 25

   Manufacturer : Canon

   Model : CanoScan LiDE 25

   Version : 11.012

   Type : scanner

   Size : 8.8 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04A9&PID_2220

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 20 254 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر Ricoh SP C220N

   درایور پرینتر Ricoh SP C220N


   راه انداز Ricoh SP C220N

   Manufacturer : Ricoh

   Model : SP C220N

   Type : Printer

   Size : 3.2 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 186 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر HP LaserJet M1005 MF

   دانلود درایور پرینتر HP LaserJet M1005 MF


   راه انداز HP LaserJet M1005 MF

   Manufacturer : HP

   Model : LaserJet M1005 MF

   Type : Printer

   Size : 143 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\Hewlett-PackardHP_LaB8D7

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 6 534 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر HP LaserJet P2015

   HP LaserJet P2015


   راه انداز HP LaserJet 2015

   Manufacturer : HP

   Model : LaserJet P2015

   Type : Printer

   Size : 17 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 32 610 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Canon iPF820

   دانلود درایور Canon iPF820


   راه انداز Canon iPF820

   Manufacturer : Canon

   Model : iPF820

   Version : 4.16.0.0

   Type : Printer

   Size : 48.5 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 877 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز پلاتر Canon iPF810

   راه انداز پلاتر Canon iPF810


   راه انداز Canon iPF810

   Manufacturer : Canon

   Model : iPF810

   Version : 4.16.0.0

   Type : Printer

   Size : 48.5 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 871 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پلاتر Canon iPF720

   دانلود درایور پلاتر Canon iPF720


   راه انداز Canon iPF720

   Manufacturer : Canon

   Model : iPF720

   Version : 4.16.0.0

   Type : Printer

   Size : 48.5 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 863 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پلاتر Canon iPF710

   درایور پلاتر Canon iPF710


   راه انداز Canon iPF710

   Manufacturer : Canon

   Model : iPF710

   Version : 4.16.0.0

   Type : Printer

   Size : 48.5 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 144 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور HP LaserJet 6P

   دانلود درایور HP LaserJet 6P


   راه انداز HP LaserJet 6P

   Manufacturer : HP

   Model : LaserJet 6P

   Version : 4.3.2.200

   Type : Printer

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 277 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور HP LaserJet 6MP

   دانلود درایور HP LaserJet 6MP


   راه انداز HP LaserJet 6MP

   Manufacturer : HP

   Model : LaserJet 6MP

   Version : 4.3.2.200

   Type : Printer

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 002 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد