مطالب برای ماه 09 سال 1394 » دانلود درایور - Drivers Download

» مطالب برای ماه 09 سال 1394


دسته بندی: سری: مدل:
    

   دانلود درایور اسکنر میکروتک Microtek Scanmaker 5800

   دانلود درایور اسکنر میکروتک Microtek Scanmaker 5800


   راه انداز Microtek Scanmaker 5800

   Manufacturer : Microtek

   Model : Scanmaker 5800

   Type : scanner

   Size : 75.57 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 11 545 " بار از آن بازدید شده است.

    

   آموزش تصویری تعمیر کارت گرافیک - تعمیر سخت افزار

   آموزش تعمیر سخت افزار


   در این مقاله آموزشی از آل درایور با عیب یابی و شیوه برطرف کردن مشکلات رایج و خرابی های کارت های گرافیک آشنا خواهید شد

   برای مطالعه این مقاله آموزشی به ادامه مطلب بروید

   این درایور در دسته " --- " قرار دارد و " 8 692 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR C4080-H1

   دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR C4080-H1


   راه انداز Canon iR C4080-H1

   Manufacturer : Canon

   Model : iR C4080-H1

   Version : 21.65

   Type : Copier

   Size : 41.78 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 792 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور دستگاه کپی Canon CLC4040-H1

   درایور دستگاه کپی Canon CLC4040-H1


   راه انداز Canon CLC4040-H1

   Manufacturer : Canon

   Model : CLC4040-H1

   Version : 21.65

   Type : Copier

   Size : 41.78 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 764 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور دستگاه کپی Canon iR C3580

   درایور دستگاه کپی Canon iR C3580


   راه انداز Canon iR C3580

   Manufacturer : Canon

   Model : iR C3580

   Version : 21.65

   Type : Copier

   Size : 41.78 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 677 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور دستگاه کپی Canon iR C3480

   درایور دستگاه کپی Canon iR C3480


   راه انداز Canon iR C3480

   Manufacturer : Canon

   Model : iR C3480

   Version : 21.65

   Type : Copier

   Size : 41.78 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 630 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور دستگاه کپی Canon iR C3080

   درایور دستگاه کپی Canon iR C3080


   راه انداز Canon iR C3080

   Manufacturer : Canon

   Model : iR C3080

   Version : 21.65

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 695 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR C3380

   دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR C3380


   راه انداز Canon iR C3380

   Manufacturer : Canon

   Model : iR C3380

   Version : 21.65

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 649 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR C2880

   دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR C2880


   راه انداز Canon iR C2880

   Manufacturer : Canon

   Model : iR C2880

   Version : 21.65

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 651 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR C3180

   دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR C3180


   راه انداز Canon iR C3180

   Manufacturer : Canon

   Model : iR C3180

   Version : 21.65

   Type : Copier

   Size : 41.78 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 679 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد