مطالب برای ماه 10 سال 1394 » دانلود درایور - Drivers Download

» مطالب برای ماه 10 سال 1394


دسته بندی: سری: مدل:
    

   راه انداز NRG MP 2001

   NRG MP 2001


   راه انداز NRG MP 2001

   Manufacturer : Ricoh

   Model : MP 2001

   Version : 1.6.0.0

   Type : Copier

   Size : 14 MB

   Hardware ID: USBPRINT\NRGMP_20018409,LPTENUM\NRGMP_20018409,NRGMP_20018409

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 098 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور LANIER MP 2501

   LANIER MP 2501


   راه انداز LANIER MP 2501

   Manufacturer : LANIER

   Model : MP 2501

   Version : PCL 6 v1.6.0.0

   Type : Copier

   Size : 14 MB

   Hardware ID: USBPRINT\LANIERMP_250165D2,LPTENUM\LANIERMP_250165D2,LANIERMP_250165D2

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 719 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور صدا اچ پی HP ProBook 6465b

   HP ProBook 6465b


   راه انداز HP ProBook 6465b

   Manufacturer : HP

   Model : ProBook 6465b

   Version : 1.00

   Type : Audio

   Size : 43 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 879 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور صدا HP ProBook 6460b

   HP ProBook 6460b


   راه انداز HP ProBook 6460b

   Manufacturer : HP

   Model : ProBook 6460b

   Version : 1.00

   Type : Audio

   Size : 43 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 847 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کارت صدا برای لپ تاپ HP ProBook 6360b

   HP ProBook 6360b


   راه انداز HP ProBook 6360b

   Manufacturer : HP

   Model : ProBook 6360b

   Version : 1.00

   Type : Audio

   Size : 43 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 855 " بار از آن بازدید شده است.

    

   HP ProBook 4730s - درایور کارت صدا

   HP ProBook 4730s


   راه انداز HP ProBook 4730s

   Manufacturer : HP

   Model : ProBook 4730s

   Version : 1.00

   Type : Audio

   Size : 43 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 874 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز کارت صدا HP ProBook 4535s

   HP ProBook 4535s


   راه انداز HP ProBook 4535s

   Manufacturer : HP

   Model : ProBook 4535s

   Version : 1.00

   Type : Audio

   Size : 43 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 986 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور صدا لپ تاپ اچ پی HP ProBook 4530s

   HP ProBook 4530s


   راه انداز HP ProBook 4530s

   Manufacturer : HP

   Model : ProBook 4530s

   Version : 1.00

   Type : Audio

   Size : 43 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 2 829 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور HP ProBook 6565b - کارت صدا

   HP ProBook 6565b


   راه انداز HP ProBook 6565b

   Manufacturer : HP

   Model : ProBook 6565b

   Version : 1.00

   Type : Audio

   Size : 43 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 758 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کارت صدا لپ تاپ اچ پی HP ProBook 6560b

   HP ProBook 6560b


   راه انداز HP ProBook 6560b

   Manufacturer : HP

   Model : ProBook 6560b

   Version : 1.00

   Type : Audio

   Size : 43 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 750 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد