دانلود درایور - Drivers Download » صفحه 10

دسته بندی: سری: مدل:
    

   دانلود درایور Brother DCP-L2520D

   دانلود درایور Brother DCP-L2520D


   راه انداز Brother DCP-L2520D

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-L2520D

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0324&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-L2520D_SED4C5

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 112 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور برای ESS Maestro2E MPU401

   ESS Maestro2E MPU401


   راه انداز ESS Maestro2E MPU401

   Manufacturer : ESS

   Model : Maestro2E MPU401

   Version : 6.13.10.2080

   Type : Audio

   Size : 326 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   توجه! این درایور تنها از طریق Device Manager قابل نصب است ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 223 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای Brother DCP-L2500D

   درایور برای Brother DCP-L2500D


   راه انداز Brother DCP-L2500D

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-L2500D

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0321&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-L2500D_SE1E64

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 155 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور برای Brother DCP-7189DW

   دانلود درایور برای Brother DCP-7189DW


   راه انداز Brother DCP-7189DW

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-7189DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_036A&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-7189DWAA97

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 125 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر و اسکنر Brother DCP-7180DN

   دانلود درایور پرینتر و اسکنر Brother DCP-7180DN


   راه انداز Brother DCP-7180DN

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-7180DN

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0369&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-7180DN6286

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 139 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه Brother DCP-7080D

   دانلود درایور دستگاه Brother DCP-7080D


   راه انداز Brother DCP-7080D

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-7080D

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0367&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-7080D3AC8

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 127 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother DCP-7080

   دانلود درایور Brother DCP-7080


   راه انداز Brother DCP-7080

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-7080

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0368&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-7080081D

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 136 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Epson WorkForce WF-7620

   دانلود درایور Epson WorkForce WF-7620


   راه انداز Epson WorkForce WF-7620

   Manufacturer : Epson

   Model : WorkForce WF-7620

   Version : 2.32.00.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 21 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\EPSONWF-7620_SeriesC7F9
   LPTENUM\EPSONWF-7620_SeriesC7F9
   WSDPRINT\EPSONWF-7620_SeriesC7F9

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 183 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Epson WorkForce WF-7610

   دانلود درایور Epson WorkForce WF-7610


   راه انداز Epson WorkForce WF-7610

   Manufacturer : Epson

   Model : WorkForce WF-7610

   Version : 2.32.00.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 21 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\EPSONWF-7610_SeriesEFED
   LPTENUM\EPSONWF-7610_SeriesEFED
   WSDPRINT\EPSONWF-7610_SeriesEFED

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 310 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور ESS ES1938

   ESS ES1938


   راه انداز ESS ES1938

   Manufacturer : ESS

   Model : ES1938

   Version : 6.12

   Type : Audio

   Size : 326 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   توجه! این درایور تنها از طریق Device Manager قابل نصب است ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 482 " بار از آن بازدید شده است.