دانلود درایور - Drivers Download » صفحه 2

دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   دانلود درایور پرینتر SHARP AR-M452U

   دانلود درایور پرینتر SHARP AR-M452U


   راه انداز SHARP AR-M452U

   Manufacturer : SHARP

   Model : AR-M452U

   Version : 01.00.00.01

   Type : Printer

   Size : 56 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\SHARPAR-M452UPCL_PSC2BF
   LPTENUM\SHARPAR-M452UPCL_PSC2BF

   System : Windows, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 392 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور وب کم Trust 100K

   Trust 100K


   راه انداز Trust 100K

   Manufacturer : Trust

   Model : 100K

   Version : 1.0.4.15

   Type : Webcam

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_093A&PID_2468
   USB\VID_093A&PID_2460

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " --- " قرار دارد و " 219 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر شارپ SHARP MX-M753U

   دانلود درایور پرینتر شارپ SHARP MX-M753U


   راه انداز SHARP MX-M753U

   Manufacturer : SHARP

   Model : MX-M753U

   Version : 01.00.00.01

   Type : Printer

   Size : 56 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\SHARPMX-M753UPCL_PSA7B8
   LPTENUM\SHARPMX-M753UPCL_PSA7B8

   System : Windows, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 236 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر SHARP MX-M753N

   دانلود درایور پرینتر SHARP MX-M753N


   راه انداز SHARP MX-M753N

   Manufacturer : SHARP

   Model : MX-M753N

   Version : 01.00.00.01

   Type : Printer

   Size : 56 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\SHARPMX-M753NPCL_PSA613
   LPTENUM\SHARPMX-M753NPCL_PSA613

   System : Windows, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 246 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر شارپ SHARP MX-M623U

   دانلود درایور پرینتر شارپ SHARP MX-M623U


   راه انداز SHARP MX-M623U

   Manufacturer : SHARP

   Model : MX-M623U

   Version : 01.00.00.01

   Type : Printer

   Size : 56 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\SHARPMX-M623UPCL_PSF2ED
   LPTENUM\SHARPMX-M623UPCL_PSF2ED

   System : Windows, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 230 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر شارپ SHARP MX-M623N

   درایور پرینتر شارپ SHARP MX-M623N


   راه انداز SHARP MX-M623N

   Manufacturer : SHARP

   Model : MX-M623N

   Version : 01.00.00.01

   Type : Printer

   Size : 56 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\SHARPMX-M623NPCL_PS9345
   LPTENUM\SHARPMX-M623NPCL_PS9345

   System : Windows, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 195 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر SHARP MX-B400P

   دانلود درایور پرینتر SHARP MX-B400P


   راه انداز SHARP MX-B400P

   Manufacturer : SHARP

   Model : MX-B400P

   Version : 01.00.00.01

   Type : Printer

   Size : 56 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\SHARPMX-B400PPCL_PS3971
   LPTENUM\SHARPMX-B400PPCL_PS3971

   System : Windows, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 169 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور SHARP MX-B380P

   دانلود درایور SHARP MX-B380P


   راه انداز SHARP MX-B380P

   Manufacturer : SHARP

   Model : MX-B380P

   Version : 01.00.00.01

   Type : Printer

   Size : 56 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\SHARPMX-B380PPCL_PSE384
   LPTENUM\SHARPMX-B380PPCL_PSE384

   System : Windows, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 165 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر شارپ SHARP MX-B381

   درایور پرینتر شارپ SHARP MX-B381


   راه انداز SHARP MX-B381

   Manufacturer : SHARP

   Model : MX-B381

   Version : 01.00.00.01

   Type : Printer

   Size : 56 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\SHARPMX-B381PCL_PS260B
   LPTENUM\SHARPMX-B381PCL_PS260B

   System : Windows, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 184 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر شارپ SHARP MX-B401

   دانلود درایور پرینتر شارپ SHARP MX-B401


   راه انداز SHARP MX-B401

   Manufacturer : SHARP

   Model : MX-B401

   Version : 01.00.00.01

   Type : Printer

   Size : 56 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\SHARPMX-B401PCL_PS522D
   LPTENUM\SHARPMX-B401PCL_PS522D

   System : Windows, Linux


   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 193 " بار از آن بازدید شده است.