دانلود درایور - Drivers Download » صفحه 2

دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   دانلود راه انداز AMD Radeon HD 7850

   AMD Radeon HD 7850


   راه انداز AMD Radeon HD 7850

   Manufacturer : AMD

   Model : Radeon HD 7850

   Version : 16

   Type : VGA

   Size : 184 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 93 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور AMD Radeon HD 7570

   AMD Radeon HD 7570


   راه انداز AMD Radeon HD 7570

   Manufacturer : AMD

   Model : Radeon HD 7570

   Version : 16.7.3

   Type : VGA

   Size : 184 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 95 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک AMD Radeon HD 7730

   AMD Radeon HD 7730


   راه انداز AMD Radeon HD 7730

   Manufacturer : AMD

   Model : Radeon HD 7730

   Type : VGA

   Size : 184 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 104 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کارت گرافیک AMD Radeon HD 7870

   AMD Radeon HD 7870


   راه انداز AMD Radeon HD 7870

   Manufacturer : AMD

   Model : Radeon HD 7870

   Version : 16.7

   Type : VGA

   Size : 184 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 102 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور AMD Radeon HD 7950

   AMD Radeon HD 7950


   راه انداز AMD Radeon HD 7950

   Manufacturer : AMD

   Model : Radeon HD 7950

   Version : 16.7.3

   Type : VGA

   Size : 184 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 102 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کارت گرافیک AMD Radeon HD 7970

   AMD Radeon HD 7970


   راه انداز AMD Radeon HD 7970

   Manufacturer : AMD

   Model : Radeon HD 7970

   Version : 16.7.3

   Type : VGA

   Size : 184 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 97 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور AMD Radeon HD 7990

   AMD Radeon HD 7990


   راه انداز AMD Radeon HD 7990

   Manufacturer : AMD

   Model : Radeon HD 7990

   Version : 16.7.3

   Type : VGA

   Size : 184 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 80 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور GeForce GTX 980 Ti - جی فورس

   GeForce GTX 980 Ti


   راه انداز GeForce GTX 980 Ti

   Manufacturer : GeForce

   Model : GTX 980 Ti

   Version : 381.65

   Type : VGA

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 113 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت گرافیک GeForce GTX 1080

   GeForce GTX 1080


   راه انداز GeForce GTX 1080

   Manufacturer : GeForce

   Model : GTX 1080

   Version : 381.65

   Type : VGA

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 102 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت صدا ASUS P5N-MX

   ASUS P5N-MX


   راه انداز ASUS P5N-MX

   Manufacturer : ASUS

   Model : P5N-MX

   Audio Codec: ALC662

   Version : R2.81

   Type : Audio

   Size : 132 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 315 " بار از آن بازدید شده است.