دانلود درایور - Drivers Download » صفحه 6

دسته بندی: سری: مدل:
    

   درایور برای پرینتر Canon PIXMA G1110

   درایور برای پرینتر Canon PIXMA G1110


   راه انداز Canon PIXMA G1110

   Manufacturer : Canon

   Model : PIXMA G1110

   Version : 1.0

   Type : Printer

   Size : 31.5 MB

   Hardware IDs:
   LPTENUM\CanonG1010_series9BAC
   USBPRINT\CanonG1010_series9BAC
   WSDPRINT\CanonG1010_series9BAC

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 180 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر Canon PIXMA G1010

   دانلود درایور پرینتر Canon PIXMA G1010


   راه انداز Canon PIXMA G1010

   Manufacturer : Canon

   Model : PIXMA G1010

   Version : 1.0

   Type : Printer

   Size : 31.5 MB

   Hardware IDs:
   LPTENUM\CanonG1010_series9BAC
   USBPRINT\CanonG1010_series9BAC
   WSDPRINT\CanonG1010_series9BAC

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 163 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Canon CanoScan 5600F

   دانلود درایور Canon CanoScan 5600F


   راه انداز Canon CanoScan 5600F

   Manufacturer : Canon

   Model : CanoScan 5600F

   Version : 14.0.7s

   Type : Scanner

   Size : 18 MB

   Hardware IDs:
   USB\VID_04A9&PID_1906

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 214 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور اسکنر Canon CanoScan 8800F

   دانلود درایور اسکنر Canon CanoScan 8800F


   راه انداز Canon CanoScan 8800F

   Manufacturer : Canon

   Model : CanoScan 8800F

   Version : 13.0.5

   Type : Scanner

   Size : 11.11 MB

   Hardware IDs:
   USB\VID_04A9&PID_1901

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 247 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Canon i-SENSYS MF4350d

   دانلود درایور Canon i-SENSYS MF4350d


   راه انداز Canon i-SENSYS MF4350d

   Manufacturer : Canon

   Model : i-SENSYS MF4350d

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 23 MB

   Hardware IDs:
   USB\VID_04A9&PID_26EE&MI_00
   USBPRINT\CanonMF4320-4350_(UF574A,"MF4320-4350

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 1 111 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه فکس Canon i-SENSYS MF4340d

   دانلود درایور دستگاه فکس Canon i-SENSYS MF4340d


   راه انداز Canon i-SENSYS MF4340d

   Manufacturer : Canon

   Model : i-SENSYS MF4340d

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 23 MB

   Hardware IDs:
   USB\VID_04A9&PID_26EE&MI_00
   USBPRINT\CanonMF4320-4350_(UF574A,"MF4320-4350

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 450 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Canon i-SENSYS MF4330d

   دانلود درایور Canon i-SENSYS MF4330d


   راه انداز Canon i-SENSYS MF4330d

   Manufacturer : Canon

   Model : i-SENSYS MF4330d

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 23 MB

   Hardware IDs:
   USB\VID_04A9&PID_26EE&MI_00
   USBPRINT\CanonMF4320-4350_(UF574A,"MF4320-4350

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 875 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه Canon i-SENSYS MF4320d

   دانلود درایور دستگاه Canon i-SENSYS MF4320d


   راه انداز Canon i-SENSYS MF4320d

   Manufacturer : Canon

   Model : i-SENSYS MF4320d

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 23 MB

   Hardware IDs:
   USB\VID_04A9&PID_26EE&MI_00
   USBPRINT\CanonMF4320-4350_(UF574A,"MF4320-4350

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 380 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-7860DW

   دانلود درایور Brother MFC-7860DW


   راه انداز Brother MFC-7860DW

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-7860DW

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 17.5 MB

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_024F&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_024F&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-7860DW2737

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 279 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-7860DN

   دانلود درایور Brother MFC-7860DN


   راه انداز Brother MFC-7860DN

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-7860DN

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 17.5 MB

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_024C&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_024C&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-7860DNEDF6

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 260 " بار از آن بازدید شده است.