دانلود درایور - Drivers Download » صفحه 8

دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   دانلود درایور برای Brother DCP-7189DW

   دانلود درایور برای Brother DCP-7189DW


   راه انداز Brother DCP-7189DW

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-7189DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_036A&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-7189DWAA97

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 87 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر و اسکنر Brother DCP-7180DN

   دانلود درایور پرینتر و اسکنر Brother DCP-7180DN


   راه انداز Brother DCP-7180DN

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-7180DN

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0369&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-7180DN6286

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 99 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه Brother DCP-7080D

   دانلود درایور دستگاه Brother DCP-7080D


   راه انداز Brother DCP-7080D

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-7080D

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0367&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-7080D3AC8

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 87 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother DCP-7080

   دانلود درایور Brother DCP-7080


   راه انداز Brother DCP-7080

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-7080

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0368&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-7080081D

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 90 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Epson WorkForce WF-7620

   دانلود درایور Epson WorkForce WF-7620


   راه انداز Epson WorkForce WF-7620

   Manufacturer : Epson

   Model : WorkForce WF-7620

   Version : 2.32.00.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 21 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\EPSONWF-7620_SeriesC7F9
   LPTENUM\EPSONWF-7620_SeriesC7F9
   WSDPRINT\EPSONWF-7620_SeriesC7F9

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 131 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Epson WorkForce WF-7610

   دانلود درایور Epson WorkForce WF-7610


   راه انداز Epson WorkForce WF-7610

   Manufacturer : Epson

   Model : WorkForce WF-7610

   Version : 2.32.00.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 21 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\EPSONWF-7610_SeriesEFED
   LPTENUM\EPSONWF-7610_SeriesEFED
   WSDPRINT\EPSONWF-7610_SeriesEFED

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 186 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور ESS ES1938

   ESS ES1938


   راه انداز ESS ES1938

   Manufacturer : ESS

   Model : ES1938

   Version : 6.12

   Type : Audio

   Size : 326 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   توجه! این درایور تنها از طریق Device Manager قابل نصب است ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 273 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت صدا ESS ES1946

   ESS ES1946


   راه انداز ESS ES1946

   Manufacturer : ESS

   Model : ES1946

   Version : 6.12.10.3055

   Type : Audio

   Size : 326 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   توجه! این درایور تنها از طریق Device Manager قابل نصب است ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 415 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور ESS ES1988 Allegro

   ESS ES1988 Allegro


   راه انداز ESS ES1988 Allegro

   Manufacturer : ESS

   Model : ES1988 Allegro

   Version : 5.12.01.1167

   Type : Audio

   Size : 326 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   توجه! این درایور تنها از طریق Device Manager قابل نصب است ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 223 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Samsung SCX-4728FD

   دانلود درایور Samsung SCX-4728FD


   راه انداز Samsung SCX-4728FD

   Manufacturer : SAMSUNG

   Model : SCX-4728FD

   Version : 2.50.06.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 29.58 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\SamsungSCX-4x28_SeriC3CA
   WSDPRINT\SamsungSCX-4x28_SeriC3CA
   USB\Vid_04E8&Pid_3453&MI_00

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 126 " بار از آن بازدید شده است.