دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   دانلود درایور پرینتر و اسکنر HP LaserJet Pro M1136

   HP LaserJet Pro M1136


   راه انداز HP LaserJet Pro M1136

   Manufacturer : HP

   Model : LaserJet Pro M1136

   Version : 1.0.1.58769

   Type : Printer / Scanner

   Size : 299 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\Hewlett-PackardHP_LaC38E

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 340 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر و اسکنر HP LaserJet Pro M1134

   HP LaserJet Pro M1134


   راه انداز HP LaserJet Pro M1134

   Manufacturer : HP

   Model : LaserJet Pro M1134

   Version : 1.0.1.58769

   Type : Printer / Scanner

   Size : 299 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 322 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور HP Officejet 4212

   HP Officejet 4212


   راه انداز HP Officejet 4212

   Manufacturer : HP

   Model : Officejet 4212

   Version : 5.64.0.17

   Type : Printer

   Size : 58 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\hpofficejet_4200_ser2524

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 288 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور HP Officejet 4215

   HP Officejet 4215


   راه انداز HP Officejet 4215

   Manufacturer : HP

   Model : Officejet 4215

   Version : 5.64.0.17

   Type : Printer

   Size : 58 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 157 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر HP Officejet 5510

   HP Officejet 5510


   راه انداز HP Officejet 5510

   Manufacturer : HP

   Model : Officejet 5510

   Type : Printer

   Size : 58 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\hpofficejet_5500_ser7A11

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 178 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور HP Officejet 5505

   HP Officejet 5505


   راه انداز HP Officejet 5505

   Manufacturer : HP

   Model : Officejet 5505

   Type : Printer

   Size : 58 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 133 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر Genius ColorPage-Vivid Pro II+

   Genius ColorPage-Vivid Pro II+


   راه انداز Genius ColorPage-Vivid Pro II+

   Manufacturer : Genius

   Model : ColorPage-Vivid Pro II+

   Version : 5.50

   Type : Scanner

   Size : 3 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 181 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور HP PSC 1110 | اچ پی

   HP PSC 1110


   راه انداز HP PSC 1110

   Manufacturer : HP

   Model : PSC 1110

   Version : 5.64

   Type : Printer

   Size : 58 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 210 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پروگرامر USBasp

   USBasp


   راه انداز USBasp

   Version : 0.1.12.1

   Type : Programer

   Size : 10 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " --- " قرار دارد و " 487 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر HP PSC 1118

   HP PSC 1118


   راه انداز HP PSC 1118

   Manufacturer : HP

   Model : PSC 1118

   Version : 5

   Type : Printer

   Size : 58 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 185 " بار از آن بازدید شده است.