دانلود درایور پرینتر » صفحه 6

دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   دانلود درایور Sony DPP-FP65

   Sony DPP-FP65


   راه انداز Sony DPP-FP65

   Manufacturer : Sony

   Model : DPP-FP65

   Version : 6

   Type : Printer

   Size : 199 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP657650

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 97 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر Sony DPP-FP90 - سونی

   Sony DPP-FP90


   راه انداز Sony DPP-FP90

   Manufacturer : Sony

   Model : DPP-FP90

   Version : 6.0.6000.54

   Type : Printer

   Size : 199 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP908795

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 98 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Canon i-SENSYS MF4570dn

   دانلود درایور Canon i-SENSYS MF4570dn


   راه انداز Canon i-SENSYS MF4570dn

   Manufacturer : Canon

   Model :i-SENSYS MF4570dn

   Version : 20.57

   Type : Printer/Scanner/Fax

   Size : 39.5 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonMF4500_SeriesD8F9
   USBPRINT\CanonMF4500_Series_F186B
   USB\VID_04A9&PID_2736&MI_00

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 244 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Canon i-SENSYS MF4550d

   دانلود درایور Canon i-SENSYS MF4550d


   راه انداز Canon i-SENSYS MF4550d

   Manufacturer : Canon

   Model : i-SENSYS MF4550d

   Version : 20.57

   Type : Printer/Scanner/Fax

   Size : 39.5 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonMF4500_SeriesD8F9
   USBPRINT\CanonMF4500_Series_F186B
   USB\VID_04A9&PID_2736&MI_00

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 445 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر RICOH SP 201N

   دانلود درایور پرینتر RICOH SP 201N


   راه انداز RICOH SP 201N

   Manufacturer : RICOH

   Model : SP 201N

   Version : 1.0.1.2

   Type : Printer

   Size : 2.21 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\RICOH_SP_201N_DDST2FAA
   USBPRINT\SP_201N_DDST1A6E

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 394 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور TallyGenicom 5040

   TallyGenicom 5040


   راه انداز TallyGenicom 5040

   Manufacturer : TallyGenicom

   Model : 5040

   Version : 1.0

   Type : Printer

   Size : 122 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\TallyT50400F6E
   LPTENUM\TallyT50400F6E

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 410 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر HP LaserJet Pro MFP M225dn

   دانلود درایور پرینتر HP LaserJet Pro MFP M225dn


   راه انداز HP LaserJet Pro MFP M225dn

   Manufacturer : HP

   Model : LaserJet Pro MFP M225dn

   Version : 6.2.1.20636

   Type : Printer

   Size : 17 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 752 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور SHARP AR-5620SL

   SHARP AR-5620SL


   راه انداز SHARP AR-5620SL

   Manufacturer : SHARP

   Model : AR-5620SL

   Version : 03.00.00.00

   Type : Printer

   Size : 17 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 395 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر SAMSUNG ML-2250

   SAMSUNG ML-2250


   راه انداز SAMSUNG ML-2250

   Manufacturer : SAMSUNG

   Model : ML-2250

   Version : 1.04

   Type : Printer

   Size : 14 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\SamsungML-22500E2E
   LPTENUM\SamsungML-22500E2E

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1305 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای پرینتر Brother HL 1470N

   درایور برای پرینتر Brother HL 1470N


   راه انداز Brother HL 1470N

   Manufacturer : Brother

   Model : HL 1470N

   Version : 01.87.00.00

   Type : Printer

   Size : 1 MB

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BrotherHL-1470N_seri8521
   LPTENUM\BrotherHL-1470N_seri8521

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 527 " بار از آن بازدید شده است.