دانلود درایور - Drivers Download http://www.alldriver.ir/ fa دانلود درایور - Drivers Download DataLife Engine دانلود درایور دستگاه Toshiba e-STUDIO 2505 http://www.alldriver.ir/3373-Toshiba-e-STUDIO-2505.html http://www.alldriver.ir/3373-Toshiba-e-STUDIO-2505.html دانلود درایور دستگاه Toshiba e-STUDIO 2505

راه انداز Toshiba e-STUDIO 2505

Manufacturer : Toshiba

Model : e-STUDIO 2505

Version : 4.11.40.0

Type : Copier

Size : 7.19 MB

Hardware IDs:
USBPRINT\TOSHIBA_e-STUDIO25056E6D
USB\VID_08a6&PID_8035&MI_00

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Sun, 22 Oct 2017 03:04:11 -1100
دانلود درایور Nantian PR9 - پرینتر دفترچه http://www.alldriver.ir/3343-Nantian-PR9.html http://www.alldriver.ir/3343-Nantian-PR9.html Nantian PR9

راه انداز چاپگر دفترچه Nantian PR9

Manufacturer : Nantian

Model : PR9

Version : 14.33.20.671

Type : Printer

Size : 50 KB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Mon, 16 Oct 2017 09:23:53 -1100
درایور پرینتر CANON SELPHY CP1200 http://www.alldriver.ir/3372-CANON-SELPHY-CP1200.html http://www.alldriver.ir/3372-CANON-SELPHY-CP1200.html درایور پرینتر CANON SELPHY CP1200

راه انداز CANON SELPHY CP1200

Manufacturer : CANON

Model : SELPHY CP1200

Version : 1.1

Type : Printer

Size : 4.59 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Tue, 10 Oct 2017 06:59:45 -1100
دانلود درایور اسکنر Canon CanoScan 3200/3200F http://www.alldriver.ir/3371-Canon-CanoScan-3200/3200F.html http://www.alldriver.ir/3371-Canon-CanoScan-3200/3200F.html دانلود درایور اسکنر Canon CanoScan 3200/3200F

راه انداز Canon CanoScan 3200/3200F

Manufacturer : Canon

Model : CanoScan 3200/3200F

Version : 8.5.1.1

Type : Scanner

Size : 8.75 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_04A9&PID_2216

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Tue, 03 Oct 2017 00:07:36 -1100
درایور دستگاه کپی Konica c452 - کونیکا http://www.alldriver.ir/3369-Konica-minolta-bizhub-c452.html http://www.alldriver.ir/3369-Konica-minolta-bizhub-c452.html Konica minolta bizhub c452

راه انداز Konica minolta bizhub c452

Manufacturer : Konica minolta

Model : bizhub c452

Version : 3.7

Type : Copier

Size : 9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

اگر این دستگاه کپی را از طریق کابل USB به کامپیوتر متصل کرده اید باید درایور آن را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Mon, 02 Oct 2017 05:51:00 -1100
دانلود درایور HP PSC 2353 http://www.alldriver.ir/3370-HP-PSC-2353.html http://www.alldriver.ir/3370-HP-PSC-2353.html HP PSC 2353

راه انداز HP PSC 2353

Manufacturer : HP

Model : PSC 2353

Version : 61.064.212.00

Type : Printer / Scanner

Size : 236 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_03F0&Pid_4911&MI_00
usb\vid_03f0&pid_4911&mi_02
dot4prt\vid_03f0&pid_4911&mi_02

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Sun, 01 Oct 2017 02:34:25 -1100
درایور کونیکا Konica Minolta c552 http://www.alldriver.ir/3368-Konica-Minolta-c552.html http://www.alldriver.ir/3368-Konica-Minolta-c552.html Konica Minolta c552

راه انداز Konica minolta bizhub c552

Manufacturer : Konica minolta

Model : bizhub c552

Type : Copier

Size : 9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

اگر این دستگاه کپی را از طریق کابل USB به کامپیوتر متصل کرده اید باید درایور آن را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Sat, 30 Sep 2017 01:47:16 -1100
درایور دستگاه کپی کونیکا Konica minolta c652 http://www.alldriver.ir/3367-Konica-minolta-c652.html http://www.alldriver.ir/3367-Konica-minolta-c652.html Konica minolta bizhub c652

راه انداز Konica minolta bizhub c652

Manufacturer : Konica minolta

Model : bizhub c652

Version : 3.7.0.0

Type : Copier

Size : 9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

اگر این دستگاه کپی را از طریق کابل USB به کامپیوتر متصل کرده اید باید درایور آن را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\KONICA_MINOLTAC652_S37D5

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Sat, 30 Sep 2017 01:27:24 -1100
درایور اولیوتی Olivetti MB-2 http://www.alldriver.ir/3366-Olivetti-MB-2.html http://www.alldriver.ir/3366-Olivetti-MB-2.html Olivetti MB-2

راه انداز Olivetti MB-2

Manufacturer : Olivetti

Model : MB-2

Version : 2.0

Type : Printer

Size : 27 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Fri, 29 Sep 2017 19:19:17 -1100
دانلود درایور Olivetti PR2 Plus - پرینتر صدور چک http://www.alldriver.ir/3365-Olivetti-PR2-Plus.html http://www.alldriver.ir/3365-Olivetti-PR2-Plus.html Olivetti PR2 Plus

راه انداز Olivetti PR2 Plus

Manufacturer : Olivetti

Model : PR2 Plus

Version : 2.01.00.02

Type : Printer

Size : 27 MB

Hardware IDs:
USBPRINT\OlivettiPR289CD
USBPRINT\OlivettiIBM_X2479EE
USBPRINT\OlivettiIBM_PPII953B
LPTENUM\OlivettiPR289CD
LPTENUM\OlivettiIBM_X2479EE
LPTENUM\OlivettiIBM_PPII953B

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Fri, 29 Sep 2017 18:57:01 -1100