دانلود درایور - Drivers Download http://www.alldriver.ir/ fa دانلود درایور - Drivers Download DataLife Engine دانلود درایور پرینتر Epson Stylus CX3900 http://www.alldriver.ir/3707-Epson-Stylus-CX3900.html http://www.alldriver.ir/3707-Epson-Stylus-CX3900.html دانلود درایور پرینتر Epson Stylus CX3900

راه انداز Epson Stylus CX3900

Manufacturer : Epson

Model : Stylus CX3900

Version : 6.53.0.0

Type : Printer

Size : 6.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:

USBPRINT\EPSONStylus_CX390040EE
LPTENUM\EPSONStylus_CX390040EE

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Sun, 14 Jul 2019 03:40:00 -1100
دانلود درایور پرینتر و اسکنر Canon i-SENSYS MF236n http://www.alldriver.ir/3706-Canon-i-SENSYS-MF236n.html http://www.alldriver.ir/3706-Canon-i-SENSYS-MF236n.html دانلود درایور پرینتر و اسکنر Canon i-SENSYS MF236n

راه انداز Canon i-SENSYS MF236n

Manufacturer : Canon

Model : i-SENSYS MF236n

Version : 30.30

Type : Printer / Scanner / Fax

Size : 39 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanonMF230_Series_UF8DCB
WSDPRINT\CanonMF230_Series_UF8DCB
USB\VID_04A9&PID_27D1&MI_00
USBPRINT\CanonMF230_Series_FA893E
WSDPRINT\CanonMF230_Series_FA893E

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Sun, 14 Jul 2019 02:16:42 -1100
دانلود درایور پرینتر و اسکنر Samsung SCX 3201G http://www.alldriver.ir/3705-Samsung-SCX-3201G.html http://www.alldriver.ir/3705-Samsung-SCX-3201G.html دانلود درایور پرینتر و اسکنر Samsung SCX 3201G

راه انداز Samsung SCX 3201G

Manufacturer : Samsung

Model : SCX 3201G

Version : 3.00.13.00

Type : Printer / Scanner

Size : 45.62 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:

USBPRINT\SamsungSCX-3200_Seri4793
WSDPRINT\SamsungSCX-3200_Seri4793
USB\Vid_04E8&Pid_3441&MI_00

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Wed, 10 Jul 2019 03:38:58 -1100
دانلود درایور HP Officejet 4620 http://www.alldriver.ir/3704-HP-Officejet-4620.html http://www.alldriver.ir/3704-HP-Officejet-4620.html دانلود درایور HP Officejet 4620

راه انداز HP Officejet 4620

Manufacturer : HP

Model : Officejet 4620

Version : 09.84.00.1189

Type : Printer / Scanner / Fax

Size : 210 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\HPOfficejet_4620_ser8869
WSDPRINT\HPOfficejet_4620_ser8869
USBPRINT\HPOfficejet_4620_ser0944
usb\Vid_03f0&Pid_6412&mi_00


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Wed, 03 Jul 2019 00:43:45 -1100
دانلود درایور پرینتر و اسکنر Samsung SCX-3400 http://www.alldriver.ir/3703-Samsung-SCX-3400.html http://www.alldriver.ir/3703-Samsung-SCX-3400.html دانلود درایور پرینتر و اسکنر Samsung SCX-3400

راه انداز Samsung SCX-3400

Manufacturer : Samsung

Model : SCX-3400

Version : 3.13.12.02

Type : Printer / Scanner

Size : 62 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:

LPTENUM\SamsungSCX-3400_Seri9A0A
USBPRINT\SamsungSCX-3400_Seri9A0A
WSDPRINT\SamsungSCX-3400_Seri9A0A
USB\Vid_04E8&Pid_344F&MI_00
USBPRINT\SamsungSCX-3400_Seri9A0A
WSDPRINT\SamsungSCX-3400_Seri9A0A

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Sat, 22 Jun 2019 02:19:49 -1100
دانلود درایور اسکنر EPSON Perfection 2480 http://www.alldriver.ir/3702-EPSON-Perfection-2480.html http://www.alldriver.ir/3702-EPSON-Perfection-2480.html دانلود درایور اسکنر EPSON Perfection 2480

راه انداز EPSON Perfection 2480

Manufacturer : EPSON

Model : Perfection 2480

Version : 3.0.4.0

Type : Scanner

Size : 20 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_04B8&PID_0121

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Mon, 17 Jun 2019 02:05:12 -1100
دانلود درایور اسکنر EPSON Perfection 2580 http://www.alldriver.ir/3701-EPSON-Perfection-2580.html http://www.alldriver.ir/3701-EPSON-Perfection-2580.html دانلود درایور اسکنر EPSON Perfection 2580

راه انداز EPSON Perfection 2580

Manufacturer : EPSON

Model : Perfection 2580

Version : 3.0.4.0

Type : Scanner

Size : 20 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_04B8&PID_0121

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Mon, 17 Jun 2019 02:04:14 -1100
دانلود درایور برای اسکنر EPSON Perfection 1670 http://www.alldriver.ir/3700-EPSON-Perfection-1670.html http://www.alldriver.ir/3700-EPSON-Perfection-1670.html دانلود درایور برای اسکنر EPSON Perfection 1670

راه انداز EPSON Perfection 1670

Manufacturer : EPSON

Model : Perfection 1670

Version : 3.0.4.0

Type : Scanner

Size : 20 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_04B8&PID_011F

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Mon, 17 Jun 2019 02:03:19 -1100
دانلود درایور EPSON Perfection 3200 http://www.alldriver.ir/3699-EPSON-Perfection-3200.html http://www.alldriver.ir/3699-EPSON-Perfection-3200.html دانلود درایور EPSON Perfection 3200

راه انداز EPSON Perfection 3200

Manufacturer : EPSON

Model : Perfection 3200

Version : 3.0.4.0

Type : Scanner

Size : 20 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_04B8&PID_011C

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Mon, 17 Jun 2019 02:00:42 -1100
درایور HP LaserJet Pro MFP M130 - اچ پی http://www.alldriver.ir/3698-HP-LaserJet-Pro-MFP-M130.html http://www.alldriver.ir/3698-HP-LaserJet-Pro-MFP-M130.html HP LaserJet Pro MFP M130

راه انداز HP LaserJet Pro MFP M130

Manufacturer : HP

Model : LaserJet Pro MFP M130

Version : 24.94.01.7336

Type : Printer / Scanner

Size : 487 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\HPHP_LaserJet_MFP_M1ac38
WSDPRINT\HPHP_LaserJet_MFP_M1ac38
usb\Vid_03F0&Pid_622a&mi_04
USB\Vid_03F0&Pid_622a&mi_05
USB\VID_03F0&PID_622A&mi_01
USB\VID_03F0&PID_622A&mi_06
USB\VID_03F0&PID_622A&mi_02
USB\VID_03F0&PID_622A&mi_03

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.
]]>
admin Tue, 11 Jun 2019 09:55:11 -1100