دانلود درایور اسکنر » صفحه 6

دسته بندی: سری: مدل:
    

   دانلود درایور دستگاه فکس Brother MFC-L2720DW

   دانلود درایور دستگاه فکس Brother MFC-L2720DW


   راه انداز Brother MFC-L2720DW

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-L2720DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0337&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0337&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2720DW_S4E92

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 194 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-L2720DN

   دانلود درایور Brother MFC-L2720DN


   راه انداز Brother MFC-L2720DN

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-L2720DN

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0338&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0338&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2720DN_S2853

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 182 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه Brother MFC-L2707DW

   دانلود درایور دستگاه Brother MFC-L2707DW


   راه انداز Brother MFC-L2707DW

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-L2707DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_03E1&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_03E1&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2707DW162C

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 292 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-L2705DW

   دانلود درایور Brother MFC-L2705DW


   راه انداز Brother MFC-L2705DW

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-L2705DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0392&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0392&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2705DWD68D

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 194 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-L2700DW

   دانلود درایور Brother MFC-L2700DW


   راه انداز Brother MFC-L2700DW

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-L2700DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0331&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0331&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2700DW_SF699

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 400 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه فکس Brother MFC-L2700DN

   دانلود درایور دستگاه فکس Brother MFC-L2700DN


   راه انداز Brother MFC-L2700DN

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-L2700DN

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0335&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0335&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2700DN_S9058

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 171 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه Brother MFC-L2700D

   دانلود درایور دستگاه Brother MFC-L2700D


   راه انداز Brother MFC-L2700D

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-L2700D

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0373&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0373&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2700D_SE8089

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 189 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-L2680W

   دانلود درایور Brother MFC-L2680W


   راه انداز Brother MFC-L2680W

   Manufacturer : Brother

   Model : Brother MFC-L2680W

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_03BB&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_03BB&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2680WAE23

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 162 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-7880DN

   دانلود درایور Brother MFC-7880DN


   راه انداز Brother MFC-7880DN

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-7880DN

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_036D&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_036D&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-7880DN05F4

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 148 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-7480D

   دانلود درایور Brother MFC-7480D


   راه انداز Brother MFC-7480D

   Manufacturer : Brother

   Model : Brother MFC-7480D

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_036C&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_036C&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-7480DA441

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 169 " بار از آن بازدید شده است.