دانلود درایور اسکنر » صفحه 6

دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور Brother MFC-9010CN

   Brother MFC-9010CN


   راه انداز Brother MFC-9010CN

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-9010CN

   Version : 01.08

   Type : Printer / Scanner

   Size : 10 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BrotherMFC-9010CN4415
   USB\VID_04F9&PID_0220&MI_01

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 249 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother DCP-9010CN

   Brother DCP-9010CN


   راه انداز Brother DCP-9010CN

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-9010CN

   Version : 01.08

   Type : Printer / Scanner

   Size : 10 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BrotherDCP-9010CN20BB
   USB\VID_04F9&PID_021E&MI_01

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 249 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر و اسكنر Brother MFC-9325CW

   Brother MFC-9325CW


   راه انداز Brother MFC-9325CW

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-9325CW

   Version : 01.08.00.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 10 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BROTHERMFC-9325CWC982
   USB\VID_04F9&PID_029F&MI_02
   USB\VID_04F9&PID_029F&MI_01

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 228 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درايور Brother MFC-9125CN

   Brother MFC-9125CN


   راه انداز Brother MFC-9125CN

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-9125CN

   Version : 01.08

   Type : Printer / Scanner

   Size : 10 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BROTHERMFC-9125CNC338
   USB\VID_04F9&PID_029E&MI_02
   USB\VID_04F9&PID_029E&MI_01

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 245 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور برای Brother MFC-9015CN

   Brother MFC-9015CN


   راه انداز Brother MFC-9015CN

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-9015CN

   Type : Printer / Scanner

   Size : 10 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BROTHERMFC-9015CN4505
   USB\VID_04F9&PID_02A2&MI_01

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 158 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر و اسکنر Brother DCP-9015CN

   Brother DCP-9015CN


   راه انداز Brother DCP-9015CN

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-9015CN

   Version : 01.08

   Type : Printer / Scanner

   Size : 10 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BROTHERDCP-9015CN21AB
   USB\VID_04F9&PID_02A1&MI_01

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 180 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-9320CW

   Brother MFC-9320CW


   راه انداز Brother MFC-9320CW

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-9320CW

   Version : 01.08

   Type : Printer / Scanner

   Size : 10 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BrotherMFC-9320CWC890
   USB\VID_04F9&PID_021C&MI_02
   USB\VID_04F9&PID_021C&MI_01

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 211 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درايور پرينتر و اسكنر Brother MFC-9120CN

   Brother MFC-9120CN


   راه انداز Brother MFC-9120CN

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-9120CN

   Version : 01.08

   Type : Printer / Scanner

   Size : 10 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BrotherMFC-9120CNC228
   USB\VID_04F9&PID_021D&MI_02
   USB\VID_04F9&PID_021D&MI_01

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 219 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درايور اسكنر Canon CanoScan LiDE 120

   Canon CanoScan LiDE 120


   راه انداز Canon LiDE 120

   Manufacturer : Canon

   Model : CanoScan LiDE 120

   Version : 20.4.2.18

   Type : Scanner

   Size : 3 MB

   Hardware IDs: USB\VID_04A9&PID_190E

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 3978 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور SHARP AR-M162 - شارپ

   SHARP AR-M162


   راه انداز SHARP AR-M162

   Manufacturer : SHARP

   Model : AR-M162

   Type : Copier

   Size : 14 MB

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 771 " بار از آن بازدید شده است.