دانلود درایور اسکنر » صفحه 7

دسته بندی: سری: مدل:
    

   دانلود درایور Brother MFC-7380

   دانلود درایور Brother MFC-7380


   راه انداز Brother MFC-7380

   Manufacturer : Brother

   Model : Brother MFC-7380

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner/ Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_036B&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_036B&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-7380C17A

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 181 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother HL-L2380DW

   دانلود درایور Brother HL-L2380DW


   راه انداز Brother HL-L2380DW

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-L2380DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0330&MI_01
   USBPRINT\BROTHERHL-L2380DW_SE0344

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 158 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother FAX-L2700DN

   دانلود درایور Brother FAX-L2700DN


   راه انداز Brother FAX-L2700DN

   Manufacturer : Brother

   Model : FAX-L2700DN

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0335&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0335&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2700DN_S9058

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 153 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother DCP-L2560DW

   دانلود درایور Brother DCP-L2560DW


   راه انداز Brother DCP-L2560DW

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-L2560DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0329&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-L2560DW_S53DA

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 119 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور برای Brother DCP-L2540DW

   دانلود درایور برای Brother DCP-L2540DW


   راه انداز Brother DCP-L2540DW

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-L2540DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0328&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-L2540DW_S8BD0

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 236 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای Brother DCP-L2540DN

   درایور برای Brother DCP-L2540DN


   راه انداز Brother DCP-L2540DN

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-L2540DN

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0326&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-L2540DN_SED11

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 120 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر و اسکنر Brother DCP-L2520DW

   دانلود درایور پرینتر و اسکنر Brother DCP-L2520DW


   راه انداز Brother DCP-L2520DW

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-L2520DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0322&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-L2520DW_S03CE

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 122 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother DCP-L2520D

   دانلود درایور Brother DCP-L2520D


   راه انداز Brother DCP-L2520D

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-L2520D

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0324&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-L2520D_SED4C5

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 112 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای Brother DCP-L2500D

   درایور برای Brother DCP-L2500D


   راه انداز Brother DCP-L2500D

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-L2500D

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0321&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-L2500D_SE1E64

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 155 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور برای Brother DCP-7189DW

   دانلود درایور برای Brother DCP-7189DW


   راه انداز Brother DCP-7189DW

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-7189DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_036A&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-7189DWAA97

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 125 " بار از آن بازدید شده است.