دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   دانلود درایور HP Deskjet F4272

   دانلود درایور HP Deskjet F4272


   راه انداز HP Deskjet F4272

   Manufacturer : HP

   Model : Deskjet F4272

   Version : 08.00.00.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 167.74 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_03F0&Pid_2504
   USB\VID_03F0&Pid_2504&MI_00

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 102 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور HP Deskjet F4275

   درایور HP Deskjet F4275


   راه انداز HP Deskjet F4275

   Manufacturer : HP

   Model : Deskjet F4275

   Version : 08.00.00.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 167.74 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 95 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر و اسکنر HP Deskjet F4230

   درایور پرینتر و اسکنر HP Deskjet F4230


   راه انداز HP Deskjet F4230

   Manufacturer : HP

   Model : Deskjet F4230

   Version : 08.00.00.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 167.74 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 121 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور HP Deskjet F4235

   درایور HP Deskjet F4235


   راه انداز HP Deskjet F4235

   Manufacturer : HP

   Model : Deskjet F4235

   Version : 08.00.00.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 167.74 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 165 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور HP Deskjet F4210

   دانلود درایور HP Deskjet F4210


   راه انداز HP Deskjet F4210

   Manufacturer : HP

   Model : Deskjet F4210

   Version : 08.00.00.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 167.74 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 132 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور HP Deskjet F4288

   دانلود درایور HP Deskjet F4288


   راه انداز HP Deskjet F4288

   Manufacturer : HP

   Model : Deskjet F4288

   Version : 08.00.00.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 167.74 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 104 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر و اسکنر HP Deskjet F4213

   درایور پرینتر و اسکنر HP Deskjet F4213


   راه انداز HP Deskjet F4213

   Manufacturer : HP

   Model : Deskjet F4213

   Version : 08.00.00.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 167.74 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 222 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور اسکنر HP ScanJet 2460

   HP scanjet 2460


   راه انداز HP ScanJet 2460

   Manufacturer : HP

   Model : ScanJet 2460

   Version : 9.0

   Type : Scanner

   Size : 234 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 559 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر اچ پی HP ScanJet 3620

   Hp scanjet 3620


   راه انداز HP ScanJet 3620

   Manufacturer : HP

   Model : ScanJet 3620

   Version : 9.0

   Type : Scanner

   Size : 234 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 389 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور دستگاه کپی SHARP AR-5518

   SHARP AR-5518


   راه انداز SHARP AR-5518

   Manufacturer : SHARP

   Model : AR-5518

   Version : 02

   Type : Printer / Scanner

   Size : 12 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\SHARPAR-5518A3F2
   LPTENUM\SHARPAR-5518A3F2

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 482 " بار از آن بازدید شده است.