دانلود درایور اسکنر » صفحه 8

دسته بندی: سری: مدل:
    

   دانلود درایور برای Brother DCP-7189DW

   دانلود درایور برای Brother DCP-7189DW


   راه انداز Brother DCP-7189DW

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-7189DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_036A&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-7189DWAA97

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 146 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر و اسکنر Brother DCP-7180DN

   دانلود درایور پرینتر و اسکنر Brother DCP-7180DN


   راه انداز Brother DCP-7180DN

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-7180DN

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0369&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-7180DN6286

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 167 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه Brother DCP-7080D

   دانلود درایور دستگاه Brother DCP-7080D


   راه انداز Brother DCP-7080D

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-7080D

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0367&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-7080D3AC8

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 151 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother DCP-7080

   دانلود درایور Brother DCP-7080


   راه انداز Brother DCP-7080

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-7080

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0368&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-7080081D

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 158 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Epson WorkForce WF-7620

   دانلود درایور Epson WorkForce WF-7620


   راه انداز Epson WorkForce WF-7620

   Manufacturer : Epson

   Model : WorkForce WF-7620

   Version : 2.32.00.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 21 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\EPSONWF-7620_SeriesC7F9
   LPTENUM\EPSONWF-7620_SeriesC7F9
   WSDPRINT\EPSONWF-7620_SeriesC7F9

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 217 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Epson WorkForce WF-7610

   دانلود درایور Epson WorkForce WF-7610


   راه انداز Epson WorkForce WF-7610

   Manufacturer : Epson

   Model : WorkForce WF-7610

   Version : 2.32.00.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 21 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\EPSONWF-7610_SeriesEFED
   LPTENUM\EPSONWF-7610_SeriesEFED
   WSDPRINT\EPSONWF-7610_SeriesEFED

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 379 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Samsung SCX-4728FD

   دانلود درایور Samsung SCX-4728FD


   راه انداز Samsung SCX-4728FD

   Manufacturer : SAMSUNG

   Model : SCX-4728FD

   Version : 2.50.06.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 29.58 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\SamsungSCX-4x28_SeriC3CA
   WSDPRINT\SamsungSCX-4x28_SeriC3CA
   USB\Vid_04E8&Pid_3453&MI_00

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 210 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر Samsung SCX-4216

   درایور پرینتر Samsung SCX-4216


   راه انداز Samsung SCX-4216

   Manufacturer : SAMSUNG

   Model : SCX-4216

   Version : 2.50.06.00

   Type : Printer / Scanner

   Size : 29.58 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 434 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر برای Plustek Opticslim 2400

   Plustek Opticslim 2400


   راه انداز Plustek Opticslim 2400

   Manufacturer : Plustek

   Model : Opticslim 2400

   Version : 1.0.1.1

   Type : Scanner

   Size : 3 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 686 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر Plustek Opticslim 1200

   Plustek Opticslim 1200


   راه انداز Plustek Opticslim 1200

   Manufacturer : Plustek

   Model : Opticslim 1200

   Version : 1.0.1.1

   Type : Scanner

   Size : 3 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_07B3&PID_0422
   USB\VID_07B3&PID_0413

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 403 " بار از آن بازدید شده است.