دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور اسکنر کنون Canon CanoScan LiDE 30

   درایور اسکنر کنون Canon CanoScan LiDE 30


   راه انداز Canon CanoScan LiDE 30

   Manufacturer : Canon

   Model : CanoScan LiDE 30

   Version : 7.0.3.1a

   Type : Scanner

   Size : 5.8 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1251 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور دستگاه زیراکس xerox WorkCentre 3220

   درایور دستگاه زیراکس xerox WorkCentre 3220


   راه انداز xerox WorkCentre 3220

   Manufacturer : xerox

   Model : WorkCentre 3220

   Version : 4.9.13

   Type : Printer/scanner/fax

   Size : 27.8 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 440 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور دستگاه زیراکس xerox WorkCentre 3210

   درایور دستگاه زیراکس xerox WorkCentre 3210


   راه انداز xerox WorkCentre 3210

   Manufacturer : xerox

   Model : WorkCentre 3210

   Version : 4.9.13

   Type : Printer/scanner/fax

   Size : 27.8 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 582 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور اسکنر کنون CanoScan LiDE70

   درایور اسکنر کنون CanoScan LiDE70


   راه انداز CanoScan LiDE70

   Manufacturer : Canon

   Model : LiDE70

   Version : 12.1.1

   Type : scanner

   Size : 12.38 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 655 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور اسکنر Mustek ScanExpress A3 USB

   دانلود درایور اسکنر Mustek ScanExpress A3 USB


   راه انداز Mustek ScanExpress A3 USB

   Manufacturer : Mustek

   Model : ScanExpress A3 USB

   Version : 1.0.0.0

   Type : Printer

   Size : 174 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 537 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه canon PIXMA MP250

   دانلود درایور دستگاه canon PIXMA MP250


   راه انداز canon PIXMA MP250

   Manufacturer : canon

   Model : PIXMA MP250

   Version : 1.05

   Type : Printer,scanner

   Size : 19.93 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 1510 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Canon imageRUNNER 2545

   Canon imageRUNNER 2545


   راه انداز Canon imageRUNNER 2545

   Manufacturer : Canon

   Model : imageRUNNER 2545

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanoniR2535/2545_(UFE896

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 370 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود راه انداز Canon imageRUNNER ADVANCE 4045

   Canon imageRUNNER ADVANCE 4045


   راه انداز Canon imageRUNNER ADVANCE 4045

   Manufacturer : Canon

   Model : imageRUNNER ADVANCE 4045

   Version : 21.65

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanoniR-ADV_4045/4057B63

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 348 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر Canon LBP7780C

   Canon LBP7780C


   راه انداز Canon LBP7780C

   Manufacturer : Canon

   Model : LBP7780C

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonLBP7780C/5480_U2CE9

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 337 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر کنون Canon LBP5480

   Canon LBP5480


   راه انداز Canon LBP5480

   Manufacturer : Canon

   Model : LBP5480

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonLBP7780C/5480_U2CE9

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر, درایور اسکنر " قرار دارد و " 301 " بار از آن بازدید شده است.