دانلود درایور برای ویندوز » صفحه 8 » دانلود درایور - Drivers Download

» » دانلود درایور برای ویندوز » صفحه 8


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور پرینتر برادر Brother HL-5450DN

درایور پرینتر برادر Brother HL-5450DN


راه انداز Brother HL-5450DN

Manufacturer : Brother

Model : HL-5450DN

Version : 1.06

Type : Printer

Size : 338 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 079 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر Brother HL-5340D

درایور پرینتر Brother HL-5340D


راه انداز Brother HL-5340D

Manufacturer : Brother

Model : HL-5340D

Version : 1.09

Type : Printer

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد


- اگر پرينتر را از طريق كابل USB به كامپيوتر متصل كرده ايد، درايور را بايد از طريق Device Manager نصب کنید: آموزش نصب درايور
- اگر پرينتر را با كابل پارالل (موازی) به كامپيوتر متصل كرده ايد طبق اين فيلم آموزشی درايور را نصب كنيد: آموزش نصب درايور چاپگر های پارالل


Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERHL-5340D_SERI4CBA
LPTENUM\BROTHERHL-5340D_SERI4CBA

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 3 234 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر برادر Brother HL-5440D

درایور پرینتر برادر Brother HL-5440D


راه انداز Brother HL-5440D

Manufacturer : Brother

Model : HL-5440D

Version : 1.06

Type : Printer

Size : 338 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 858 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL-5350DN

دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL-5350DN


راه انداز Brother HL-5350DN

Manufacturer : Brother

Model : HL-5350DN

Version : 1.09

Type : Printer

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERHL-5350DN_SERD9AA
LPTENUM\BROTHERHL-5350DN_SERD9AA

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 181 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر برادر Brother HL-5240

درایور پرینتر برادر Brother HL-5240


راه انداز Brother HL-5240

Manufacturer : Brother

Model : HL-5240

Version : 03.25.00.00

Type : Printer

Size : 954 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERHL-5240_SERIE5C5C

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 3 381 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL-5250DN

دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL-5250DN


راه انداز Brother HL-5250DN

Manufacturer : Brother

Model : HL-5250DN

Version : 03.25.00.00

Type : Printer

Size : 954 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERHL-5250DN_SERBA2F

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 4 442 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور برادر Brother HL-2170W

دانلود درایور برادر Brother HL-2170W


راه انداز Brother HL-2170W

Manufacturer : Brother

Model : HL-2170W

Version : 1.06

Type : Printer

Size : 338 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 766 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر برادر Brother HL-5050

درایور پرینتر برادر Brother HL-5050


راه انداز Brother HL-5050

Manufacturer : Brother

Model : HL-5050

Version : 1.06

Type : Printer

Size : 1.1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\BrotherHL-5050_serieBEF1
LPTENUM\BrotherHL-5050_serieBEF1

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 080 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother HL-5040

درایور Brother HL-5040


راه انداز Brother HL-5040

Manufacturer : Brother

Model : HL-5040

Version : 1.06

Type : Printer

Size : 1.1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\BrotherHL-5040_serie96FD
LPTENUM\BrotherHL-5040_serie96FD

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 3 577 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور برادر Brother HL-2280DW

دانلود درایور برادر Brother HL-2280DW


راه انداز Brother HL-2280DW

Manufacturer : Brother

Model : HL-2280DW

Version : 1.06

Type : Printer

Size : 338 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 554 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@