دانلود درایور برای ویندوز » صفحه 8 » دانلود درایور - Drivers Download

» » دانلود درایور برای ویندوز » صفحه 8


دسته بندی: سری: مدل:
    

   درایور پرینتر Brother HL-5340D

   درایور پرینتر Brother HL-5340D


   راه انداز Brother HL-5340D

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5340D

   Version : 1.09

   Type : Printer

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد


   - اگر پرينتر را از طريق كابل USB به كامپيوتر متصل كرده ايد، درايور را بايد از طريق Device Manager نصب کنید: آموزش نصب درايور
   - اگر پرينتر را با كابل پارالل (موازی) به كامپيوتر متصل كرده ايد طبق اين فيلم آموزشی درايور را نصب كنيد: آموزش نصب درايور چاپگر های پارالل


   Hardware IDs:
   USBPRINT\BROTHERHL-5340D_SERI4CBA
   LPTENUM\BROTHERHL-5340D_SERI4CBA

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 820 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر برادر Brother HL-5440D

   درایور پرینتر برادر Brother HL-5440D


   راه انداز Brother HL-5440D

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5440D

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 719 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL-5350DN

   دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL-5350DN


   راه انداز Brother HL-5350DN

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5350DN

   Version : 1.09

   Type : Printer

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BROTHERHL-5350DN_SERD9AA
   LPTENUM\BROTHERHL-5350DN_SERD9AA

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 953 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر برادر Brother HL-5240

   درایور پرینتر برادر Brother HL-5240


   راه انداز Brother HL-5240

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5240

   Version : 03.25.00.00

   Type : Printer

   Size : 954 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BROTHERHL-5240_SERIE5C5C

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 928 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL-5250DN

   دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL-5250DN


   راه انداز Brother HL-5250DN

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5250DN

   Version : 03.25.00.00

   Type : Printer

   Size : 954 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BROTHERHL-5250DN_SERBA2F

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 3 867 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور برادر Brother HL-2170W

   دانلود درایور برادر Brother HL-2170W


   راه انداز Brother HL-2170W

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-2170W

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 643 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر برادر Brother HL-5050

   درایور پرینتر برادر Brother HL-5050


   راه انداز Brother HL-5050

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5050

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 1.1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BrotherHL-5050_serieBEF1
   LPTENUM\BrotherHL-5050_serieBEF1

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 770 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Brother HL-5040

   درایور Brother HL-5040


   راه انداز Brother HL-5040

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-5040

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 1.1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BrotherHL-5040_serie96FD
   LPTENUM\BrotherHL-5040_serie96FD

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 3 091 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور برادر Brother HL-2280DW

   دانلود درایور برادر Brother HL-2280DW


   راه انداز Brother HL-2280DW

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-2280DW

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 484 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother HL-2275DW

   دانلود درایور Brother HL-2275DW


   راه انداز Brother HL-2275DW

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-2275DW

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 441 " بار از آن بازدید شده است.