دانلود راه انداز اسکنر » صفحه 6 » دانلود درایور - Drivers Download

» » دانلود راه انداز اسکنر » صفحه 6


دسته بندی: سری: مدل:
    

   دانلود درایور Brother MFC-L2680W

   دانلود درایور Brother MFC-L2680W


   راه انداز Brother MFC-L2680W

   Manufacturer : Brother

   Model : Brother MFC-L2680W

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_03BB&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_03BB&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2680WAE23

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 162 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-7880DN

   دانلود درایور Brother MFC-7880DN


   راه انداز Brother MFC-7880DN

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-7880DN

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_036D&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_036D&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-7880DN05F4

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 148 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-7480D

   دانلود درایور Brother MFC-7480D


   راه انداز Brother MFC-7480D

   Manufacturer : Brother

   Model : Brother MFC-7480D

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_036C&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_036C&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-7480DA441

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 169 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-7380

   دانلود درایور Brother MFC-7380


   راه انداز Brother MFC-7380

   Manufacturer : Brother

   Model : Brother MFC-7380

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner/ Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_036B&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_036B&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-7380C17A

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 181 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother HL-L2380DW

   دانلود درایور Brother HL-L2380DW


   راه انداز Brother HL-L2380DW

   Manufacturer : Brother

   Model : HL-L2380DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0330&MI_01
   USBPRINT\BROTHERHL-L2380DW_SE0344

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 158 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother FAX-L2700DN

   دانلود درایور Brother FAX-L2700DN


   راه انداز Brother FAX-L2700DN

   Manufacturer : Brother

   Model : FAX-L2700DN

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0335&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0335&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2700DN_S9058

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 153 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother DCP-L2560DW

   دانلود درایور Brother DCP-L2560DW


   راه انداز Brother DCP-L2560DW

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-L2560DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0329&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-L2560DW_S53DA

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 119 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور برای Brother DCP-L2540DW

   دانلود درایور برای Brother DCP-L2540DW


   راه انداز Brother DCP-L2540DW

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-L2540DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0328&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-L2540DW_S8BD0

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 236 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای Brother DCP-L2540DN

   درایور برای Brother DCP-L2540DN


   راه انداز Brother DCP-L2540DN

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-L2540DN

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0326&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-L2540DN_SED11

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 120 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر و اسکنر Brother DCP-L2520DW

   دانلود درایور پرینتر و اسکنر Brother DCP-L2520DW


   راه انداز Brother DCP-L2520DW

   Manufacturer : Brother

   Model : DCP-L2520DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0322&MI_01
   USBPRINT\BROTHERDCP-L2520DW_S03CE

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 122 " بار از آن بازدید شده است.