درایور دستگاه کپی برای ویندوز 8 » دانلود درایور - Drivers Download

» » درایور دستگاه کپی برای ویندوز 8


دسته بندی: سری: مدل:
    

   دانلود درایور دستگاه SHARP AR-M451U

   SHARP AR-M451U   راه انداز SHARP AR-M451U

   Manufacturer : SHARP

   Model : AR-M451U

   Version : 1307a

   Type : Copier

   Size : 18 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 385 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور دستگاه RICOH Aficio MP 2000 - ریکو

   RICOH Aficio MP 2000


   راه انداز RICOH Aficio MP 2000

   Manufacturer : RICOH

   Model : MP 2000

   Version : 1.0.60

   Type : Copier

   Size : 302 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware Ids:
   USBPRINT\RICOHAficio_MP_2000L5515
   LPTENUM\RICOHAficio_MP_2000L5515

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 4 257 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور دستگاه کپی ریکو آفیشیو RICOH Aficio MP 1600

   RICOH Aficio MP 1600


   راه انداز RICOH Aficio MP 1600

   Manufacturer : RICOH

   Model : MP 1600

   Version : PCL 6 v1.0.60.0

   Type : Copier

   Size : 290 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware Ids:
   USBPRINT\RICOHAficio_MP_1600LDD51
   LPTENUM\RICOHAficio_MP_1600LDD51

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 758 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور SAVIN MP 2501 - دستگاه کپی ساوین

   SAVIN MP 2501


   راه انداز SAVIN MP 2501

   Manufacturer : SAVIN

   Model : MP 2501

   Version : 1.6.0.0

   Type : Copier

   Size : 14 MB

   Hardware ID: USBPRINT\SAVINMP_25019B72,LPTENUM\SAVINMP_25019B72,SAVINMP_25019B72

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 726 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور برای NRG MP 2501

   NRG MP 2501


   راه انداز NRG MP 2501

   Manufacturer : Ricoh

   Model : MP 2501

   Version : PCL 6 v1.6.0.0

   Type : Copier

   Size : 14 MB

   Hardware ID: USBPRINT\NRGMP_25018519,LPTENUM\NRGMP_25018519,NRGMP_25018519

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 820 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز NRG MP 2001

   NRG MP 2001


   راه انداز NRG MP 2001

   Manufacturer : Ricoh

   Model : MP 2001

   Version : 1.6.0.0

   Type : Copier

   Size : 14 MB

   Hardware ID: USBPRINT\NRGMP_20018409,LPTENUM\NRGMP_20018409,NRGMP_20018409

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 128 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور LANIER MP 2501

   LANIER MP 2501


   راه انداز LANIER MP 2501

   Manufacturer : LANIER

   Model : MP 2501

   Version : PCL 6 v1.6.0.0

   Type : Copier

   Size : 14 MB

   Hardware ID: USBPRINT\LANIERMP_250165D2,LPTENUM\LANIERMP_250165D2,LANIERMP_250165D2

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 744 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور دستگاه کپی اینفوتک infotec MP 2501

   infotec MP 2501


   راه انداز infotec MP 2501

   Manufacturer : infotec

   Model : MP 2501

   Version : PCL 6 v1.6.0.0

   Type : Copier

   Size : 14 MB

   Hardware ID: USBPRINT\infotecMP_2501BAF1,LPTENUM\infotecMP_2501BAF1,infotecMP_2501BAF1

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 783 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای Gestetner MP 2501

   Gestetner MP 2501


   راه انداز Gestetner MP 2501

   Manufacturer : Gestetner

   Model : MP 2501

   Version : PCL 6 v1.6.0.0

   Type : Copier

   Size : 14 MB

   Hardware ID: USBPRINT\GestetnerMP_250144AD,LPTENUM\GestetnerMP_250144AD,GestetnerMP_250144AD

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 797 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Gestetner MP 2001

   Gestetner MP 2001


   راه انداز Gestetner MP 2001

   Manufacturer : Gestetner

   Model : MP 2001

   Version : PCL 6 v1.6.0.0

   Type : Copier

   Size : 14 MB

   Hardware ID: USBPRINT\GestetnerMP_200145BD,LPTENUM\GestetnerMP_200145BD,GestetnerMP_200145BD

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 780 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد