درایور پرینتر Canon برای ویندوز 8.1 » دانلود درایور - Drivers Download

» » درایور پرینتر Canon برای ویندوز 8.1


دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   دانلود درایور دستگاه Canon PIXMA MP270

   دانلود درایور دستگاه Canon PIXMA MP270


   راه انداز Canon PIXMA MP270

   Manufacturer : Canon

   Model : PIXMA MP270

   Version : 2.33.2.10

   Type : Printer , Scanner , Copy

   Size : 12.7 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonMP270_seriesF6C5

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 659 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Canon i-SENSYS MF4140

   دانلود درایور Canon i-SENSYS MF4140


   راه انداز Canon i-SENSYS MF4140

   Manufacturer : Canon

   Model : i-SENSYS MF4140

   Type : Printer/ Scanner/ Fax

   Size : 25 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 5 941 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر Canon i-SENSYS LBP6018 - کنون

   Canon i-SENSYS LBP6018


   راه انداز Canon LBP6018

   Manufacturer : Canon

   Model : i-SENSYS LBP6018

   Version : R1.50 v1.10

   Type : Printer

   Size : 19 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 245 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کنون Canon i-SENSYS LBP6000

   Canon i-SENSYS LBP6000


   راه انداز Canon LBP6000

   Manufacturer : Canon

   Model : i-SENSYS LBP6000

   Version : 1.10

   Type : Printer

   Size : 19 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 782 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر Canon i-SENSYS LBP6000B

   Canon i-SENSYS LBP6000B


   راه انداز Canon LBP6000B

   Manufacturer : Canon

   Model : i-SENSYS LBP6000B

   Version : 1.10

   Type : Printer

   Size : 19 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonLBP6000/LBP60187DEB

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 12 307 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کنون Canon i-SENSYS LBP3010

   Canon i-SENSYS LBP3010


   راه انداز Canon i-SENSYS LBP3010

   Manufacturer : Canon

   Model : i-SENSYS LBP3010

   Version : 1.10

   Type : Printer

   Size : 17 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 10 594 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر Canon LBP3018B - کنون

   Canon LBP3018B


   راه انداز Canon LBP3018B

   Manufacturer : Canon

   Model : LBP3018B

   Version : 1.10

   Type : Printer

   Size : 17 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 967 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر canon TWAIN DR-6050c

   دانلود درایور پرینتر canon TWAIN DR-6050c


   راه انداز canon TWAIN DR-6050c

   Manufacturer : canon

   Model : TWAIN DR-6050c

   Version : 1.9

   Type : Printer

   Size : 22.64 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 711 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور canon TWAIN DR-7550c

   دانلود درایور canon TWAIN DR-7550c


   راه انداز canon TWAIN DR-7550c

   Manufacturer : canon

   Model : TWAIN DR-7550c

   Version : 1.9

   Type : Printer

   Size : 22.64 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 570 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر کنون canon TWAIN DR-9050c

   دانلود درایور پرینتر کنون canon TWAIN DR-9050c


   راه انداز canon TWAIN DR-9050c

   Manufacturer : canon

   Model : TWAIN DR-9050c

   Version : 1.9

   Type : Printer

   Size : 22.64 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 686 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد