راه انداز » دانلود درایور - Drivers Download

دسته بندی: سری: مدل:
    

   درایور بیکسلون Bixolon SRP-352III

   Bixolon SRP-352III


   راه انداز Bixolon SRP-352III

   Manufacturer : Bixolon

   Model : SRP-352III

   Type : Printer

   Size : 18 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BIXOLON_SRP-352III5596
   LPTENUM\BIXOLONSRP-352III142E

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 125 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Bixolon SRP-350III

   Bixolon SRP-350III


   راه انداز Bixolon SRP-350III

   Manufacturer : Bixolon

   Model : SRP-350III

   Version : 2.3.7.0

   Type : Printer

   Size : 18 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\BIXOLON_SRP-350III2C16
   LPTENUM\BIXOLONSRP-350IIIAC2F

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 152 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور GeForce 920MX

   GeForce 920MX


   راه انداز Nvidia GeForce 920MX

   Manufacturer : Nvidia

   Model : GeForce 920MX

   Version : 381

   Type : Video Card

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 94 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور جی فورس - GeForce 940MX

   GeForce 940MX


   راه انداز Nvidia GeForce 940MX

   Manufacturer : Nvidia

   Model : GeForce 940MX

   Version : 381.65

   Type : Video Card

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 203 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور GeForce GT 525M - جی فورس

   GeForce GT 525M


   راه انداز Nvidia GeForce GT 525M

   Manufacturer : Nvidia

   Model : GeForce GT 525M

   Version : 381

   Type : Video Card

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 147 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور GeForce 840M

   GeForce 840M


   راه انداز Nvidia GeForce 840M

   Manufacturer : Nvidia

   Model : GeForce 840M

   Version : 381.65

   Type : Video Card

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 124 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور GeForce 920M

   GeForce 920M


   راه انداز Nvidia GeForce 920M

   Manufacturer : Nvidia

   Model : GeForce 920M

   Version : 381.65

   Type : Video Card

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 145 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور GeForce GT 730

   GeForce GT 730


   راه انداز GeForce GT 730

   Manufacturer : GeForce

   Model : GT 730

   Version : 381.65

   Type : VGA

   Size : 430 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 375 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور اسکنر Canon CanoScan LiDE 220

   دانلود درایور اسکنر Canon CanoScan LiDE 220


   راه انداز Canon CanoScan LiDE 220

   Manufacturer : Canon

   Model : CanoScan LiDE 220

   Version : 1.0

   Type : Scanner

   Size : 47.2 MB


   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 395 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور GeForce 210

   GeForce 210


   راه انداز GeForce 210 و GeForce 210 silent

   Manufacturer : GeForce

   Model : 210, 210 silent

   Version : 342.00

   Type : VGA

   Size : 322 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux

   مدل های مشابه این کارت گرافیک: GeForce G210   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 299 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد