کنون » صفحه 10 » دانلود درایور - Drivers Download

دسته بندی: سری: مدل:
    

   درایور برای Canon imageRUNNER C1028 - کنون

   Canon imageRUNNER C1028


   راه انداز Canon imageRUNNER C1028

   Manufacturer : Canon

   Model : imageRUNNER C1028

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanoniR_C1028/C1030_EEAF

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 565 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کنون Canon imageRUNNER C1030

   Canon imageRUNNER C1030


   راه انداز Canon imageRUNNER C1030

   Manufacturer : Canon

   Model : imageRUNNER C1030

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanoniR_C1028/C1030_EEAF

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 511 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کنون Canon imageRUNNER ADVANCE 4025 - دستگاه کپی

   Canon imageRUNNER ADVANCE 4025


   راه انداز Canon imageRUNNER ADVANCE 4025

   Manufacturer : Canon

   Model : imageRUNNER ADVANCE 4025

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanoniR-ADV_4025/403566D

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 529 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Canon imageRUNNER ADVANCE 4035

   Canon imageRUNNER ADVANCE 4035


   راه انداز Canon imageRUNNER ADVANCE 4035

   Manufacturer : Canon

   Model : imageRUNNER ADVANCE 4035

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanoniR-ADV_4025/403566D

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 454 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور دستگاه کپی Canon imageRUNNER 2202 - کنون

   Canon imageRUNNER 2202


   راه انداز Canon imageRUNNER 2202

   Manufacturer : Canon

   Model : imageRUNNER 2202

   Version : 21.65

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanoniR2002/2202_UFREE24

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 4 938 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای دستگاه کنون Canon imageRUNNER 2422

   Canon imageRUNNER 2422


   راه انداز Canon imageRUNNER 2422

   Manufacturer : Canon

   Model : imageRUNNER 2422

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanoniR2422_(UFRII_LAF5B

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 496 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود راه انداز Canon imageRUNNER 2525

   Canon imageRUNNER 2525


   راه انداز Canon imageRUNNER 2525

   Manufacturer : Canon

   Model : imageRUNNER 2525

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanoniR2525/2530_(UF9561

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 530 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز دستگاه کپی Canon imageRUNNER 2530

   Canon imageRUNNER 2530


   راه انداز Canon imageRUNNER 2530

   Manufacturer : Canon

   Model : imageRUNNER 2530

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanoniR2525/2530_(UF9561

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 491 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای دستگاه کپی Canon imageRUNNER 1133

   Canon imageRUNNER 1133


   راه انداز Canon imageRUNNER 1133

   Manufacturer : Canon

   Model : imageRUNNER 1133

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanoniR1133_UFRII_LT37AE

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 682 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Canon imageRUNNER 2535 - دستگاه کپی کنون

   Canon imageRUNNER 2535


   راه انداز Canon imageRUNNER 2535

   Manufacturer : Canon

   Model : imageRUNNER 2535

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanoniR2535/2545_(UFE896

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 494 " بار از آن بازدید شده است.