کنون » صفحه 3 » دانلود درایور - Drivers Download

دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور پرینتر کنون Canon i-SENSYS LBP6020

   درایور پرینتر کنون Canon i-SENSYS LBP6020


   راه انداز Canon i-SENSYS LBP6020

   Manufacturer : Canon

   Model : i-SENSYS LBP6020

   Version : 1.10

   Type : Printer

   Size : 19.7 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonLBP60207AAA

   System : Windows, Linux



   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 8 477 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر کنون canon pixma ip5200

   درایور پرینتر کنون canon pixma ip5200


   راه انداز canon pixma ip5200

   Manufacturer : canon

   Model : pixma ip5200

   Version : 2.00

   Type : Printer

   Size : 4.5 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux



   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 698 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه canon PIXMA MP250

   دانلود درایور دستگاه canon PIXMA MP250


   راه انداز canon PIXMA MP250

   Manufacturer : canon

   Model : PIXMA MP250

   Version : 1.05

   Type : Printer,scanner

   Size : 19.93 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux



   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 3 154 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر کنون Canon HL-2070N

   Canon HL-2070N


   راه انداز Canon HL-2070N

   Manufacturer : Canon

   Model : HL-2070N

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux



   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 790 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود راه انداز پرینتر Canon HL-1850 - کنون

   Canon HL-1850


   راه انداز Canon HL-1850

   Manufacturer : Canon

   Model : HL-1850

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux



   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 767 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز پرینتر Canon HL-1650

   Canon HL-1650


   راه انداز Canon HL-1650

   Manufacturer : Canon

   Model : HL-1650

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux



   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 745 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر Canon HL-1450 - کنون

   Canon HL-1450


   راه انداز Canon HL-1450

   Manufacturer : Canon

   Model : HL-1450

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux



   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 905 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر کنون Canon HL-1250

   Canon HL-1250


   راه انداز Canon HL-1250

   Manufacturer : Canon

   Model : HL-1250

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux



   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 790 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای پرینتر Canon DCP-8155DN - کنون

   Canon DCP-8155DN


   راه انداز Canon DCP-8155DN

   Manufacturer : Canon

   Model : DCP-8155DN

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux



   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 951 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Canon DCP-8150DN - کنون

   Canon DCP-8150DN


   راه انداز Canon DCP-8150DN

   Manufacturer : Canon

   Model : DCP-8150DN

   Version : 1.06

   Type : Printer

   Size : 338 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux



   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 525 " بار از آن بازدید شده است.