کنون » صفحه 4 » دانلود درایور - Drivers Download

دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   دانلود درایور پرینتر کنون Canon LBP5480

   Canon LBP5480


   راه انداز Canon LBP5480

   Manufacturer : Canon

   Model : LBP5480

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonLBP7780C/5480_U2CE9

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 456 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر Canon LBP7780C

   Canon LBP7780C


   راه انداز Canon LBP7780C

   Manufacturer : Canon

   Model : LBP7780C

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonLBP7780C/5480_U2CE9

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 482 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود راه انداز Canon imageRUNNER ADVANCE 4045

   Canon imageRUNNER ADVANCE 4045


   راه انداز Canon imageRUNNER ADVANCE 4045

   Manufacturer : Canon

   Model : imageRUNNER ADVANCE 4045

   Version : 21.65

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanoniR-ADV_4045/4057B63

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 478 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Canon imageRUNNER 2545

   Canon imageRUNNER 2545


   راه انداز Canon imageRUNNER 2545

   Manufacturer : Canon

   Model : imageRUNNER 2545

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanoniR2535/2545_(UFE896

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 511 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر Canon LBP5280

   Canon LBP5280


   راه انداز Canon LBP5280

   Manufacturer : Canon

   Model : LBP5280

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonLBP7680C/5280_UA3C8

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 337 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Canon LBP7680C

   Canon LBP7680C


   راه انداز Canon LBP7680C

   Manufacturer : Canon

   Model : LBP7680C

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonLBP7680C/5280_UA3C8

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 394 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای پرینتر کنون Canon LBP7660C

   Canon LBP7660C


   راه انداز Canon LBP7660C

   Manufacturer : Canon

   Model : LBP7660C

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonLBP7660C_UFR_IIC7CE

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 345 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Canon LBP3580 - پرینتر کنون

   Canon LBP3580


   راه انداز Canon LBP3580

   Manufacturer : Canon

   Model : LBP3580

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonLBP6780/3580_UF015B

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 419 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Canon LBP6780

   Canon LBP6780


   راه انداز Canon LBP6780

   Manufacturer : Canon

   Model : LBP6780

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonLBP6780/3580_UF015B

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 322 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر Canon LBP8780

   Canon LBP8780


   راه انداز Canon LBP8780

   Manufacturer : Canon

   Model : LBP8780

   Version : 21

   Type : Copier

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USBPRINT\CanonLBP8780_UFR_II1EB9

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 396 " بار از آن بازدید شده است.