Acer » دانلود درایور - Drivers Download

دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9810

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9810


راه انداز Acer Aspire 9810

Manufacturer : Acer

Model : Aspire 9810

Version (Intel) : 15.28.22.3517

Version (Nvidia) : 8.4.2.6

Type : Laptop

نسخه : 32 بیتی

Size : 28.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 864 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9920G

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9920G


راه انداز Acer Aspire 9920G

Manufacturer : Acer

Model : Aspire 9920G

Version (Intel) : 15.28.22.3517

Version (Nvidia) : 342.00

Type : Laptop

نسخه : 32 و 64 بیتی

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 825 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9800

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9800


راه انداز Acer Aspire 9800

Manufacturer : Acer

Model : Aspire 9800

Version (Intel) : 15.28.22.3517

Version (Nvidia) : 8.4.2.6

Type : Laptop

نسخه : 32 بیتی

Size : 28.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 797 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 1410

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 1410راه انداز Acer Aspire 1410

Manufacturer : Acer

Model : Aspire 1410

Version : 15.28.22.3517

Type : Laptop

Size : 230 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 8 701 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک لپ تاپ ایسر - Acer Aspire E1-531G

درایور کارت گرافیک لپ تاپ ایسر - Acer Aspire E1-531G


راه انداز Acer Aspire E1-531G

Manufacturer : Acer

Model : Aspire E1-531G

Version (Intel) : 15.28.22.3517

Version (Nvidia) : 9.18.13.0717

Type : Laptop

نسخه : 64 بیتی

Size : 236 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 4 855 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9920

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire 9920


راه انداز Acer Aspire 9920

Manufacturer : Acer

Model : Aspire 9920

Version (Intel) : 15.28.22.3517

Version (Nvidia) : 342

Type : Laptop

نسخه : 32 و 64 بیتی

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 777 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-431

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-431راه انداز Acer Aspire E1-431

Manufacturer : Acer

Model : Aspire E1-431

Version (Intel) : 15.28.22.3517

Version (Nvidia) : 9.11.1111

Type : Laptop

Size : 30 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 863 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-431G - ایسر

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-431G - ایسرراه انداز Acer Aspire E1-431G

Manufacturer : Acer

Model : Aspire E1-431G

Version (Intel) : 15.28.22.3517

Version (Nvidia) : 9.11.1111

Type : Laptop

Size : 30 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 945 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-571G

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-571G


راه انداز Acer Aspire E1-571G

Manufacturer : Acer

Model : Aspire E1-571G

Version (Intel) : 15.33.43.4425

Version (Nvidia) : 381.65

Type : Laptop

نسخه : 32 و 64 بیتی

Size : 69 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, 10, Linux


برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 17 085 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-531

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Acer Aspire E1-531


راه انداز Acer Aspire E1-531

Manufacturer : Acer

Model : Aspire E1-531

Version (Intel) : 15.28.22.3517

Version (Nvidia) : 9.18.13.0717

Type : Laptop

نسخه : 64 بیتی

Size : 236 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

system : windows xp, vista, 7, 8, 8.1, Linux


برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 4 878 " بار از آن بازدید شده است.

 
صفحه قبل صفحه بعد
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@