دانلود درایور کارت تی وی - Tv Card » صفحه 10

دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   دانلود درایور Kworld ATSC 310U

   دانلود درایور Kworld ATSC 310U


   راه انداز Kworld ATSC 310U

   Manufacturer : Kworld

   Model : ATSC 310U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1207 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Kworld ATSC 120

   درایور تی وی کارت Kworld ATSC 120


   راه انداز Kworld ATSC 120

   Manufacturer : Kworld

   Model : ATSC 120

   Version : 5.8.1204.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1385 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Kworld ATSC 115

   دانلود درایور Kworld ATSC 115


   راه انداز Kworld ATSC 115

   Manufacturer : Kworld

   Model : ATSC 115

   Version : 1.3.3.2

   Type : TV Tuner card

   Size : 3 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1178 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Kworld ATSC 110

   درایور کارت تی وی Kworld ATSC 110


   راه انداز Kworld ATSC 110

   Manufacturer : Kworld

   Model : ATSC 110

   Version : 1.3.3.2

   Type : TV Tuner card

   Size : 3 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1415 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور AVerTV end TVPhone98 w-VCR (Bt878)

   دانلود درایور AVerTV end TVPhone98 w-VCR (Bt878)


   راه انداز AVerTV end TVPhone98 w-VCR (Bt878)

   Manufacturer : AverMedia

   Model : TVPhone98 w-VCR (Bt878)

   Type : TV Card - Capture

   Size : 3 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1892 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت کپچر AverMedia TVCapture (848) Non-Philips tuner

   درایور کارت کپچر AverMedia TVCapture (848) Non-Philips tuner


   راه انداز AverMedia TVCapture (848) Non-Philips tuner

   Manufacturer : AverMedia

   Model : TVCapture (848) Non-Philips tuner

   Type : Capture

   Size : 2 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 3024 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور AVerMedia UltraTV USB 300

   دانلود درایور AVerMedia UltraTV USB 300


   راه انداز AVerMedia UltraTV USB 300

   Manufacturer : AverMedia

   Model : UltraTV USB 300

   Version : 5.0.2.3

   Type : TV Card

   Size : 2 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1295 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور AVerTV Studio & TVPhone 98 w-VCR (Bt878)

   درایور AVerTV Studio & TVPhone 98 w-VCR (Bt878)


   راه انداز AVerTV Studio & TVPhone 98 w-VCR (Bt878)

   Manufacturer : AverMedia

   Model : AVerTV Studio & TVPhone 98 w-VCR (Bt878)

   Type : TV Card - Capture

   Size : 3 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1310 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور AVerMedia AVerTV USB | تی وی کارت یو اس بی

   درایور AVerMedia AVerTV USB


   راه انداز AVerMedia AVerTV USB

   Manufacturer : AverMedia

   Model : AVerTV USB

   Type : TV Card

   Size : 5 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2150 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور AverMedia AVerTVHD MCE A180

   دانلود درایور AverMedia AVerTVHD MCE A180


   راه انداز AverMedia AVerTVHD MCE A180

   Manufacturer : AverMedia

   Model : AVerTVHD MCE A180

   Version : 1.2.2.23

   Type : TV Card - Capture

   Size : 252 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1204 " بار از آن بازدید شده است.