دانلود درایور کارت تی وی - Tv Card » صفحه 10

دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور تی وی کارت Kworld ATSC 120

   درایور تی وی کارت Kworld ATSC 120


   راه انداز Kworld ATSC 120

   Manufacturer : Kworld

   Model : ATSC 120

   Version : 5.8.1204.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1316 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Kworld ATSC 115

   دانلود درایور Kworld ATSC 115


   راه انداز Kworld ATSC 115

   Manufacturer : Kworld

   Model : ATSC 115

   Version : 1.3.3.2

   Type : TV Tuner card

   Size : 3 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1123 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Kworld ATSC 110

   درایور کارت تی وی Kworld ATSC 110


   راه انداز Kworld ATSC 110

   Manufacturer : Kworld

   Model : ATSC 110

   Version : 1.3.3.2

   Type : TV Tuner card

   Size : 3 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1332 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور AVerTV end TVPhone98 w-VCR (Bt878)

   دانلود درایور AVerTV end TVPhone98 w-VCR (Bt878)


   راه انداز AVerTV end TVPhone98 w-VCR (Bt878)

   Manufacturer : AverMedia

   Model : TVPhone98 w-VCR (Bt878)

   Type : TV Card - Capture

   Size : 3 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1771 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت کپچر AverMedia TVCapture (848) Non-Philips tuner

   درایور کارت کپچر AverMedia TVCapture (848) Non-Philips tuner


   راه انداز AverMedia TVCapture (848) Non-Philips tuner

   Manufacturer : AverMedia

   Model : TVCapture (848) Non-Philips tuner

   Type : Capture

   Size : 2 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2893 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور AVerMedia UltraTV USB 300

   دانلود درایور AVerMedia UltraTV USB 300


   راه انداز AVerMedia UltraTV USB 300

   Manufacturer : AverMedia

   Model : UltraTV USB 300

   Version : 5.0.2.3

   Type : TV Card

   Size : 2 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1221 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور AVerTV Studio & TVPhone 98 w-VCR (Bt878)

   درایور AVerTV Studio & TVPhone 98 w-VCR (Bt878)


   راه انداز AVerTV Studio & TVPhone 98 w-VCR (Bt878)

   Manufacturer : AverMedia

   Model : AVerTV Studio & TVPhone 98 w-VCR (Bt878)

   Type : TV Card - Capture

   Size : 3 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1243 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور AVerMedia AVerTV USB | تی وی کارت یو اس بی

   درایور AVerMedia AVerTV USB


   راه انداز AVerMedia AVerTV USB

   Manufacturer : AverMedia

   Model : AVerTV USB

   Type : TV Card

   Size : 5 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2020 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور AverMedia AVerTVHD MCE A180

   دانلود درایور AverMedia AVerTVHD MCE A180


   راه انداز AverMedia AVerTVHD MCE A180

   Manufacturer : AverMedia

   Model : AVerTVHD MCE A180

   Version : 1.2.2.23

   Type : TV Card - Capture

   Size : 252 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1133 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت کپچر AverMedia TVCapture (848) wPhilips tuner FI12X6

   درایور کارت کپچر AverMedia TVCapture (848) wPhilips tuner FI12X6i


   راه انداز AverMedia TVCapture (848) wPhilips tuner FI12X6

   Manufacturer : AverMedia

   Model : TVCapture (848) wPhilips tuner FI12X6

   Type : TV Card - Capture

   Size : 2 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1152 " بار از آن بازدید شده است.