دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   دانلود درایور کارت تی وی Philips SAA7136

   Philips - فیلیپس


   راه انداز Philips SAA7136

   Manufacturer : Philips

   Model : SAA7136

   Version : 1.3.5.5

   Type : TV Tuner

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 802 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Philips SAA7134 / فیلیپس

   Philips - فیلیپس


   راه انداز Philips SAA7134

   Manufacturer : Philips

   Model : SAA7134

   Version : 1.3.5.5

   Type : TV Tuner

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 839 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور تی وی کارت Philips SAA7133

   Philips - فیلیپس


   راه انداز Philips SAA7133

   Manufacturer : Philips

   Model : SAA7133

   Version : 1.3.5.5

   Type : TV Tuner

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 667 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Philips SAA7132 | فیلیپس

   Philips - فیلیپس


   راه انداز Philips SAA7132

   Manufacturer : Philips

   Model : SAA7132

   Version : 1.3.5.5

   Type : TV Tuner

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 668 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Philips SAA7131

   Philips - فیلیپس


   راه انداز Philips SAA7131

   Manufacturer : Philips

   Model : SAA7131

   Version : 1.3.5.5

   Type : TV Tuner

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 608 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی با چیپست Philips SAA7130

   Philips - فیلیپس


   راه انداز Philips SAA7130

   Manufacturer : Philips

   Model : SAA7130

   Version : 1.3.5.5

   Type : TV Tuner

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1153 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Prolink PlayTV 700 DVB-S

   درایور تی وی کارت Prolink PlayTV 700 DVB-S


   راه انداز Prolink PlayTV 700 DVB-S

   Manufacturer : Prolink

   Model : PlayTV 700 DVB-S

   Type : tv tuner

   Size : 4.55 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 675 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کاتر تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T

   درایور کاتر تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T


   راه انداز Prolink PlayTV 505 DVB-T

   Manufacturer : Prolink

   Model : PlayTV 505 DVB-T

   Type : tv tuner

   Size : 2.55 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 697 " بار از آن بازدید شده است.

    

   کارت تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T Plus

   کارت تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T Plus


   راه انداز Prolink PlayTV 505 DVB-T Plus

   Manufacturer : Prolink

   Model : PlayTV 505 DVB-T Plus

   Type : tv tuner

   Size : 11.49 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 679 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز کارت تی وی Prolink PlayTV 405 DVD Maker

   راه انداز کارت تی وی Prolink PlayTV 405 DVD Maker


   راه انداز Prolink PlayTV 405 DVD Maker

   Manufacturer : Prolink

   Model : PlayTV 405 DVD Maker

   Type : tv tuner

   Size : 32.75 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 666 " بار از آن بازدید شده است.