دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور تی وی کارت Philips SAA7138

   Philips - فیلیپس


   راه انداز Philips SAA7138

   Manufacturer : Philips

   Model : SAA7138

   Version : 1.3.5.5

   Type : TV Tuner

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 860 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کارت تی وی فیلیپس / Philips SAA7137

   Philips - فیلیپس


   راه انداز Philips SAA7137

   Manufacturer : Philips

   Model : SAA7137

   Version : 1.3.5.5

   Type : TV Tuner

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 896 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کارت تی وی Philips SAA7136

   Philips - فیلیپس


   راه انداز Philips SAA7136

   Manufacturer : Philips

   Model : SAA7136

   Version : 1.3.5.5

   Type : TV Tuner

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 960 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Philips SAA7134 / فیلیپس

   Philips - فیلیپس


   راه انداز Philips SAA7134

   Manufacturer : Philips

   Model : SAA7134

   Version : 1.3.5.5

   Type : TV Tuner

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1018 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور تی وی کارت Philips SAA7133

   Philips - فیلیپس


   راه انداز Philips SAA7133

   Manufacturer : Philips

   Model : SAA7133

   Version : 1.3.5.5

   Type : TV Tuner

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 797 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Philips SAA7132 | فیلیپس

   Philips - فیلیپس


   راه انداز Philips SAA7132

   Manufacturer : Philips

   Model : SAA7132

   Version : 1.3.5.5

   Type : TV Tuner

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 773 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Philips SAA7131

   Philips - فیلیپس


   راه انداز Philips SAA7131

   Manufacturer : Philips

   Model : SAA7131

   Version : 1.3.5.5

   Type : TV Tuner

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 738 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی با چیپست Philips SAA7130

   Philips - فیلیپس


   راه انداز Philips SAA7130

   Manufacturer : Philips

   Model : SAA7130

   Version : 1.3.5.5

   Type : TV Tuner

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1425 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Prolink PlayTV 700 DVB-S

   درایور تی وی کارت Prolink PlayTV 700 DVB-S


   راه انداز Prolink PlayTV 700 DVB-S

   Manufacturer : Prolink

   Model : PlayTV 700 DVB-S

   Type : tv tuner

   Size : 4.55 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 794 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کاتر تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T

   درایور کاتر تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T


   راه انداز Prolink PlayTV 505 DVB-T

   Manufacturer : Prolink

   Model : PlayTV 505 DVB-T

   Type : tv tuner

   Size : 2.55 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 822 " بار از آن بازدید شده است.