دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور تی وی کارت هایی که دارای چیپ Philips tuner FR12X6 هستند

   درایور تی وی کارت هایی که دارای چیپ Philips tuner FR12X6 هستند


   راه انداز Philips tuner FR12X6

   Manufacturer : Philips

   Model : tuner FR12X6

   Type : TV Card

   Size : 2 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 86 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور AverMedia AVerTV DVB-T 761 (A761)

   درایور AverMedia AVerTV DVB-T 761 (A761)


   راه انداز AverMedia AVerTV DVB-T 761 (A761)

   Manufacturer : AverMedia

   Model : AVerTV DVB-T 761 (A761)

   Version : 1.3.49.8

   Type : DVB

   Size : 9 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 30 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور AverMedia AVerTV DVB-T 771 (A771) | دی وی بی

   دانلود درایور AverMedia AVerTV DVB-T 771 (A771)


   راه انداز AverMedia AVerTV DVB-T 771 (A771)

   Manufacturer : AverMedia

   Model : AVerTV DVB-T 771 (A771)

   Version : 1.3.49.8

   Type : DVB

   Size : 9 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 34 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور کارت دی وی بی | AverMedia AVerTV DVB-T 777 (A16AR)

   دانلود درایور کارت دی وی بی


   راه انداز AverMedia AVerTV DVB-T 777 (A16AR)

   Manufacturer : AverMedia

   Model : AVerTV DVB-T 777 (A16AR)

   Version : 1.0.2.27

   Type : DVB

   Size : 20 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 27 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور AverMedia AVerTV GO 007 FM Plus

   دانلود درایور AverMedia AVerTV GO 007 FM Plus


   راه انداز AverMedia AVerTV GO 007 FM Plus

   Manufacturer : AverMedia

   Model : AVerTV GO 007 FM Plus

   Version : 2.3.5.36

   Type : TV Card - Capture

   Size : 718 KB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 73 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور AVerTV GO 007 Plus-FM Plus | تی وی کارت

   درایور AVerTV GO 007 Plus-FM Plus


   راه انداز AVerTV GO 007 Plus-FM Plus

   Manufacturer : AverMedia

   Model : 007 Plus-FM Plus

   Version : 5.3.0.9

   Type : TV Card - Capture

   Size : 11 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 57 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور AVerMedia AVerTV GO | تی وی کارت

   دانلود درایور AVerMedia AVerTV GO


   راه انداز AVerMedia AVerTV GO

   Manufacturer : AverMedia

   Model : AVerTV GO

   Type : TV Card - Capture

   Size : 10 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 96 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور AverMedia AVerTV Purity 3D MCE 250

   دانلود درایور AverMedia AVerTV Purity 3D MCE 250


   راه انداز AverMedia AVerTV Purity 3D MCE 250

   Manufacturer : AverMedia

   Model : AVerTV Purity 3D MCE 250

   Version : 1.0.1.19

   Type : TV Card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 46 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور AverMedia AVerTV Purity 3D MCE 500

   درایور AverMedia AVerTV Purity 3D MCE 500


   راه انداز AverMedia AVerTV Purity 3D MCE 500

   Manufacturer : AverMedia

   Model : AVerTV Purity 3D MCE 500

   Version : 5.10.74.7

   Type : TV Card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 50 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور AVerMedia AVerTV PVR PCI (M182)

   دانلود درایور AVerMedia AVerTV PVR PCI (M182)


   راه انداز AVerMedia AVerTV PVR PCI (M182)

   Manufacturer : AverMedia

   Model : AVerTV PVR PCI (M182)

   Version : 1.3.0.35

   Type : TV Card - Capture

   Size : 29 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 36 " بار از آن بازدید شده است.