مطالب برای ماه 09 سال 1394 » صفحه 3 » دانلود درایور - Drivers Download

» مطالب برای ماه 09 سال 1394 » صفحه 3


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR7105

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR7105


راه انداز Canon iR7105

Manufacturer : Canon

Model : iR7105

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 847 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR7086

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR7086


راه انداز Canon iR7086

Manufacturer : Canon

Model : iR7086

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 091 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کپی Canon iR105 PLUS

دانلود درایور کپی Canon iR105 PLUS


راه انداز Canon iR105 PLUS

Manufacturer : Canon

Model : iR105 PLUS

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 770 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iRC1021

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iRC1021


راه انداز Canon iRC1021

Manufacturer : Canon

Model : iRC1021

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 718 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iPR C7000 VP

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iPR C7000 VP


راه انداز Canon iPR C7000 VP

Manufacturer : Canon

Model : iPR C7000 VP

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 734 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه Canon iPR C1 PLUS-T1

دانلود درایور دستگاه Canon iPR C1 PLUS-T1


راه انداز Canon iPR C1 PLUS-T1

Manufacturer : Canon

Model : iPR C1 PLUS-T1

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 794 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور گرافیک NVIDIA G73GL

Nvidia - انویدیا


راه انداز NVIDIA G73GL

Manufacturer : NVIDIA

Model : G73GL

Version : 6.14.11.9062

Type : VGA

Size : 12 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 3 557 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR105

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR105


راه انداز Canon iR105

Manufacturer : Canon

Model : iR105

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 3 299 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR9070

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR9070


راه انداز Canon iR9070

Manufacturer : Canon

Model : iR9070

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 894 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه Canon iR85 PLUS

دانلود درایور دستگاه Canon iR85 PLUS


راه انداز Canon iR85 PLUS

Manufacturer : Canon

Model : iR85 PLUS

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 783 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@