سایت دانلود درایور » دانلود درایور کارت تی وی » دانلود درایور کارت تی وی فیلیپس / Philips SAA7137


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 


دانلود درایور کارت تی وی فیلیپس / Philips SAA7137


Philips - فیلیپس


راه انداز Philips SAA7137

Manufacturer : Philips

Model : SAA7137

Version : 6.0.6000

Type : TV Tuner

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxرمز عبور : ندارد
حجم فايل: 2 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


این درایور قادر به نصب قطعاتی با شناسه سخت افزاری زیر است: (آموزش بدست آوردن شناسه سخت افزاری)

PCI\VEN_1131&DEV_7130
PCI\VEN_1131&DEV_7134
PCI\VEN_1131&DEV_7133
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_712617DE
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_712717DE
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_712817DE
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_712917DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_712217DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_712317DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_712417DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_712517DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_713117DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_713517DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_713617DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_713717DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_713817DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_720017DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_713917DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_713A17DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_720117DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_720217DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_720317DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_725017DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_723017DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_725117DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_725217DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_735017DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_735117DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_735217DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_725317DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_725417DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_725517DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_730017DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_725617DE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_730117DE
USB\VID_0458&PID_1003&MI_00
USB\VID_0471&PID_0303&MI_00
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_20181131
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_20181131
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_20181131
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_20041131
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_20041131
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_20041131
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_20061131
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_20061131
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_20011131
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_20011131
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_20011131
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_002B11BD
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_002B11BD
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_002E11BD
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_002D11BD
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_002F11BD
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_48571043
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_48621043
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_48711043
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_48761043
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_81881043
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_48431043
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_48421043
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_48301043
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_48401043
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_000316BE
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_000516BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_000616BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_000716BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_000816BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_000916BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_000A16BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_000B16BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_000C16BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_000D16BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_000E16BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_000F16BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_001016BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_001116BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_001216BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_001316BE
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_001416BE
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_500016BE
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_FE011131
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_A0061894
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_A0061894
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_03801421
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_4EF31131
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_4EF31131
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_4EF31131
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_4EE91131
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_C100185B
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_C200185B
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_C300185B
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_C400185B
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_C500185B
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_C600185B
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_C700185B
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_C800185B
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_C100185B
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_C800185B
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_C200185B
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_C300185B
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_C400185B
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_C500185B
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_C600185B
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_C700185B
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_C800185B
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_1142153B
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_1143153B
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_1152153B
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_1158153B
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_1160153B
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_10FF1461
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_A60B1461
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_A70B1461
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_45321642
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_45321131
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_42951642
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_67010070
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_67000070
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_00001131
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_71301131
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_FFFFFFFF
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_00001131&REV_01
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_71301131&REV_01
PCI\VEN_1131&DEV_7130&SUBSYS_FFFFFFFF&REV_01
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_00001131
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_71331131
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_FFFFFFFF
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_00001131&REV_10
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_71331131&REV_10
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_FFFFFFFF&REV_10
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_00001131&REV_11
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_71331131&REV_11
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_FFFFFFFF&REV_11
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_150C114B
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_00001131
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_71341131
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_FFFFFFFF
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_00001131&REV_01
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_71341131&REV_01
PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_FFFFFFFF&REV_01
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_71351131
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_00001131&REV_F0
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_71351131&REV_F0
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_FFFFFFFF&REV_F0
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_00001131&REV_D1
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_71351131&REV_D1
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_FFFFFFFF&REV_D1
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_52010000
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_47521554
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_71311131
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_00001131&REV_D0
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_71311131&REV_D0
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_FFFFFFFF&REV_D0
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_71311131&REV_D1

در صورتی که هنگام دانلود یا نصب درایورها به مشکلی برخوردید همکاران ما در همراه رایانه به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مشکلات شما می باشند . تماس از طریق تلفن ثابت 9099070345
در صورتی که به هر دلیلی موفق به تماس با شماره بالا نشدید از طریق لینک زیر اقدام فرمایید
همراه رایانه


تلگرام آل درایور

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 972 " بار از آن بازدید شده است.

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
آموزش رایگان سخت افزار
آموزش نصب درایور


  1. <
    باعرض سلام خدمت شما لطفاً درایور تی وی کارت DANY روی سایت تان بگذازید
    لطفا


ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
کلمه "آل درایور" چند نقطه دارد؟
پاسخ:*
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@