s

دسته بندی شرکت سازنده مدل
 


درایور وب کم Aveo


Aveo


راه انداز وب کم Aveo

Manufacturer : Aveo

Driver Version : 2.7.0.0

Type : Webcam

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxرمز عبور : ندارد
حجم فايل: 202 کیلوبایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 216 کیلوبایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


درایور بالا قادر به نصب وب کم هایی با شناسه های سخت افزاری زیر است:

USB\VID_1871&PID_0101&MI_00
USB\VID_1871&PID_0141&MI_00
USB\VID_1871&PID_0142&MI_00
USB\VID_1871&PID_0306&MI_00
USB\VID_1871&PID_01f0&MI_00
USB\VID_1871&PID_3640&MI_00
USB\VID_1871&PID_2640&MI_00
USB\VID_1871&PID_2655&MI_00
USB\VID_1871&PID_2000&MI_00
USB\VID_1871&PID_2001&MI_00
USB\VID_1871&PID_2002&MI_00
USB\VID_1871&PID_2003&MI_00
USB\VID_1871&PID_2004&MI_00
USB\VID_1871&PID_2005&MI_00
USB\VID_1871&PID_2006&MI_00
USB\VID_1871&PID_2007&MI_00
USB\VID_1871&PID_2008&MI_00
USB\VID_1871&PID_2009&MI_00
USB\VID_1871&PID_2010&MI_00
USB\VID_1871&PID_2011&MI_00
USB\VID_1871&PID_2012&MI_00
USB\VID_1871&PID_2013&MI_00
USB\VID_1871&PID_2014&MI_00
USB\VID_1871&PID_2015&MI_00
USB\VID_1871&PID_2016&MI_00
USB\VID_1871&PID_2017&MI_00
USB\VID_1871&PID_2018&MI_00
USB\VID_1871&PID_2019&MI_00
USB\VID_1871&PID_2020&MI_00
USB\VID_1871&PID_2021&MI_00
USB\VID_1871&PID_2022&MI_00
USB\VID_1871&PID_2023&MI_00
USB\VID_1871&PID_2024&MI_00
USB\VID_1871&PID_2025&MI_00
USB\VID_1871&PID_2026&MI_00
USB\VID_1871&PID_2027&MI_00
USB\VID_1871&PID_2028&MI_00
USB\VID_1871&PID_2029&MI_00
USB\VID_1871&PID_2030&MI_00
USB\VID_1871&PID_2031&MI_00
USB\VID_1871&PID_2032&MI_00
USB\VID_1871&PID_2033&MI_00
USB\VID_1871&PID_2034&MI_00
USB\VID_1871&PID_2035&MI_00
USB\VID_1871&PID_2036&MI_00
USB\VID_1871&PID_2037&MI_00
USB\VID_1871&PID_2038&MI_00
USB\VID_1871&PID_2039&MI_00
USB\VID_1871&PID_2040&MI_00
USB\VID_1871&PID_2041&MI_00
USB\VID_1871&PID_2042&MI_00
USB\VID_1871&PID_2043&MI_00
USB\VID_1871&PID_2044&MI_00
USB\VID_1871&PID_2045&MI_00
USB\VID_1871&PID_2046&MI_00
USB\VID_1871&PID_2047&MI_00
USB\VID_1871&PID_2048&MI_00
USB\VID_1871&PID_2049&MI_00
USB\VID_1871&PID_2050&MI_00
USB\VID_1871&PID_2051&MI_00
USB\VID_1871&PID_2052&MI_00
USB\VID_1871&PID_2053&MI_00
USB\VID_1871&PID_2054&MI_00
USB\VID_1871&PID_2055&MI_00
USB\VID_1871&PID_2056&MI_00
USB\VID_1871&PID_2057&MI_00
USB\VID_1871&PID_2058&MI_00
USB\VID_1871&PID_2059&MI_00
USB\VID_1871&PID_2060&MI_00
USB\VID_1871&PID_2061&MI_00
USB\VID_1871&PID_2062&MI_00
USB\VID_1871&PID_2063&MI_00
USB\VID_1871&PID_2064&MI_00
USB\VID_1871&PID_2065&MI_00
USB\VID_1871&PID_2066&MI_00
USB\VID_1871&PID_2067&MI_00
USB\VID_1871&PID_2068&MI_00
USB\VID_1871&PID_2069&MI_00
USB\VID_1871&PID_2070&MI_00
USB\VID_1871&PID_2071&MI_00
USB\VID_1871&PID_2072&MI_00
USB\VID_1871&PID_2073&MI_00
USB\VID_1871&PID_2074&MI_00
USB\VID_1871&PID_2075&MI_00
USB\VID_1871&PID_2076&MI_00
USB\VID_1871&PID_2077&MI_00
USB\VID_1871&PID_2078&MI_00
USB\VID_1871&PID_2079&MI_00
USB\VID_1871&PID_2080&MI_00
USB\VID_1871&PID_2081&MI_00
USB\VID_1871&PID_2082&MI_00
USB\VID_1871&PID_2083&MI_00
USB\VID_1871&PID_2084&MI_00
USB\VID_1871&PID_2085&MI_00
USB\VID_1871&PID_2086&MI_00
USB\VID_1871&PID_2087&MI_00
USB\VID_1871&PID_2088&MI_00
USB\VID_1871&PID_2089&MI_00
USB\VID_1871&PID_2090&MI_00
USB\VID_1871&PID_2091&MI_00
USB\VID_1871&PID_2092&MI_00
USB\VID_1871&PID_2093&MI_00
USB\VID_1871&PID_2094&MI_00
USB\VID_1871&PID_2095&MI_00
USB\VID_1871&PID_2096&MI_00
USB\VID_1871&PID_2097&MI_00
USB\VID_1871&PID_2098&MI_00
USB\VID_1871&PID_2099&MI_00
USB\VID_1871&PID_2100&MI_00
USB\VID_1871&PID_1000&MI_00
USB\VID_1871&PID_1001&MI_00
USB\VID_1871&PID_1002&MI_00
USB\VID_1871&PID_1003&MI_00
USB\VID_1871&PID_1004&MI_00
USB\VID_1871&PID_1005&MI_00
USB\VID_1871&PID_1006&MI_00
USB\VID_1871&PID_1007&MI_00
USB\VID_1871&PID_1008&MI_00
USB\VID_1871&PID_1009&MI_00
USB\VID_1871&PID_1010&MI_00
USB\VID_1871&PID_0336&MI_00
USB\VID_1871&PID_0668&MI_00
USB\VID_1871&PID_0326&MI_00
USB\VID_1871&PID_0346&MI_00
USB\VID_1871&PID_0366&MI_00
USB\VID_1871&PID_0386&MI_00
USB\VID_1871&PID_0501&MI_00
USB\VID_1871&PID_0541&MI_00
USB\VID_1871&PID_0701&MI_00
USB\VID_1871&PID_0721&MI_00
USB\VID_1871&PID_0741&MI_00
USB\VID_1871&PID_0761&MI_00
USB\VID_1871&PID_0781&MI_00
USB\VID_1871&PID_0F81&MI_00
USB\VID_1871&PID_0F01&MI_00
USB\VID_1871&PID_0F21&MI_00
USB\VID_1871&PID_0F41&MI_00
USB\VID_1871&PID_0F61&MI_00
USB\VID_1871&PID_0D01&MI_00
USB\VID_1871&PID_0340&MI_00
USB\VID_1871&PID_0341&MI_00
USB\VID_1871&PID_0342&MI_00
USB\VID_1871&PID_0343&MI_00
USB\VID_1871&PID_0344&MI_00
USB\VID_1871&PID_0345&MI_00
USB\VID_1871&PID_0346&MI_00
USB\VID_1871&PID_0347&MI_00
USB\VID_1871&PID_0348&MI_00
USB\VID_1871&PID_0349&MI_00
USB\VID_1871&PID_034a&MI_00
USB\VID_1871&PID_034b&MI_00
USB\VID_1871&PID_034c&MI_00
USB\VID_1871&PID_034d&MI_00
USB\VID_1871&PID_034e&MI_00
USB\VID_1871&PID_034f&MI_00

در صورتی که هنگام دانلود یا نصب برنامه ها با مشکلی روبرو شدید ، همکاران ما در همراه رایانه بصورت شبانه روزی ، پاسخگوی سوالات و مشکلات کامپیوتری شما هستند
تماس از طریق تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۰۳۴۵


این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 1 232 " بار از آن بازدید شده است.

آموزش رایگان سخت افزار
آموزش نصب درایورارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
کلمه "آل درایور" چند نقطه دارد؟
پاسخ:*