سایت دانلود درایور » درایور کارت شبکه » درایور Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 


درایور Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection


Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection


راه انداز Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Manufacturer : Intel

Model : PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Version : 13.4.0.139

Type : Wireless LAN

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:

PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10018086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10018086
PCI\VEN_8086&DEV_4227&SUBSYS_10118086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4227&SUBSYS_10118086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10418086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10418086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10008086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10008086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135C103C&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135C103C
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10218086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10218086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10048086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10048086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10208086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10208086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10028086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10028086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10038086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10038086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10308086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10308086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10318086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10318086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10328086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10328086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10338086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10338086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10228086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10228086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10238086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10238086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10248086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10248086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10408086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10408086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10428086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10428086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10438086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10438086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10508086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10508086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10518086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10518086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10528086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10528086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10538086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10538086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10548086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10548086
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135B103C&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135B103C
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135D103C&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135D103C
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135E103C&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135E103C
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135F103C&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135F103C
PCI\VEN_8086&DEV_4227&SUBSYS_10108086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4227&SUBSYS_10108086
PCI\VEN_8086&DEV_4227&SUBSYS_10128086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4227&SUBSYS_10128086
PCI\VEN_8086&DEV_4227&SUBSYS_10138086&REV_02
PCI\VEN_8086&DEV_4227&SUBSYS_10138086


System : Windows, Linuxرمز عبور : ندارد
حجم فايل: 91 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Linkاین درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 3 327 " بار از آن بازدید شده است.

آموزش رایگان سخت افزار
آموزش نصب درایورارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
پایتخت ایران کدام شهر است؟
پاسخ:*