سایت دانلود درایور » درایور کارت گرافیک » دانلود درایور درایور AMD Radeon HD 7600M


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 


دانلود درایور درایور AMD Radeon HD 7600M


AMD Radeon HD 7600M


راه انداز AMD Radeon HD 7600M Series

Manufacturer : AMD

Model : Radeon HD 7600M Series

Version : 27.20.14533.1000

Type : VGA

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:

PCI\VEN_1002&DEV_6840
PCI\VEN_1002&DEV_6841
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_FB341179&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_FB341179
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_056A1028&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_056A1028
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_05981028&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_05981028
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_184A103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_184A103C
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_FB511179&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_FB511179
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_184C103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_184C103C
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_C0D8144D&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_C0D8144D
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_FB811179&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_FB811179
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_FB311179&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_FB311179
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_1840103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_1840103C
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_90C31B0A&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_90C31B0A
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_FB221179&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_FB221179
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_9096104D&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_9096104D
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_FB411179&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_FB411179
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_10DC1043&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_10DC1043
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_1842103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_1842103C
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_056E1028&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_056E1028
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_1848103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_1848103C
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_06971025&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_06971025
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_21271043&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_21271043
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_21231043&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_21231043
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_C0DA144D&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_C0DA144D
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_06001025&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_06001025
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_21211043&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_21211043
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_183A103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_183A103C
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_050F1025&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_050F1025
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_05141025&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_05141025
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_183E103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_183E103C
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_90AB104D&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_90AB104D
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_21221043&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_21221043
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_056D1025&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_056D1025
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_059E1025&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_059E1025
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_18A7103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_18A7103C
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_B091144D&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_B091144D
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_18A5103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_18A5103C
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_182F103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_182F103C
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_1844103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_1844103C
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_183C103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_183C103C
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_059A1025&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_059A1025
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_06991025&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_06991025
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_10C01462&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_10C01462
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17F4103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17F4103C
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_059B1025&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_059B1025
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17EE103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17EE103C
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17AA103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17AA103C
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_90AC104D&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_90AC104D
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_179E103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_179E103C
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_90AA104D&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_90AA104D
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_1789103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_1789103C
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_179D103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_179D103C
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_C0C7144D&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_C0C7144D
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17A9103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_17A9103C
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_C661144D&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_C661144D
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_07571025&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_07571025
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_FB911179&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_FB911179
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_00021179&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_00021179
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_057F1028&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_057F1028
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_FBA21179&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6841&SUBSYS_FBA21179
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_510117AA&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_510117AA
PCI\VEN_1002&DEV_6841&CC_030000
PCI\VEN_1002&DEV_6841&CC_0300
PCI\VEN_1002&DEV_6840&CC_030000
PCI\VEN_1002&DEV_6840&CC_0300


System : Windows, Linuxدرایور ویندوز 10 نسخه 32 بیتی - X86

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 237 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


درایور ویندوز 10 نسخه 64 بیتی - X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 573 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


درایور ویندوز 7 و 8.1 نسخه 32 و 64 بیتی - X86,X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 448 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


درایور ویندوز 8 نسخه 32 بیتی - X86

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 221 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


درایور ویندوز 8 نسخه 64 بیتی - X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 284 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link

تلگرام آل درایور

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 113 " بار از آن بازدید شده است.

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
آموزش رایگان سخت افزار
آموزش نصب درایورارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
کلمه "آل درایور" چند نقطه دارد؟
پاسخ:*
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@