دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور و راه انداز Radeon X1550

Radeon - رادئون


راه انداز Radeon X1550

Manufacturer : Radeon

Model : X1550

Version : 8.593.100.0000

Type : VGA

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 185 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور برای گرافیک Radeon X1300

Radeon - رادئون


راه انداز Radeon X1300

Manufacturer : Radeon

Model : X1300

Version : 8.593.100.0000

Type : VGA

Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_714D
PCI\VEN_1002&DEV_714E
PCI\VEN_1002&DEV_718F
PCI\VEN_1002&DEV_716D

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 108 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای Radeon X1200

Radeon - رادئون


راه انداز Radeon X1200

Manufacturer : Radeon

Model : X1200

Version : 8.593.100.0000

Type : VGA

Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_791E
PCI\VEN_1002&DEV_791F

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 935 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Radeon X1050

Radeon - رادئون


راه انداز Radeon X1050

Manufacturer : Radeon

Model : X1050

Version : 8.593.100.0000

Type : VGA

Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_4153&SUBSYS_30001043
PCI\VEN_1002&DEV_4173&SUBSYS_30011043

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 139 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز گرافیک Radeon X1800

Radeon - رادئون


راه انداز Radeon X1800

Manufacturer : Radeon

Model : X1800

Version : 8.593.100.0000

Type : VGA

Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_7109&SUBSYS_0D021002
PCI\VEN_1002&DEV_7129&SUBSYS_0D031002
PCI\VEN_1002&DEV_710A
PCI\VEN_1002&DEV_712A
PCI\VEN_1002&DEV_7100
PCI\VEN_1002&DEV_7109
PCI\VEN_1002&DEV_7120
PCI\VEN_1002&DEV_7129

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 417 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای گرافیک Radeon X1700

Radeon - رادئون


راه انداز Radeon X1700

Manufacturer : Radeon

Model : X1700

Version : 8.593.100.000

Type : VGA

Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_71C1&SUBSYS_0880174B
PCI\VEN_1002&DEV_71E1&SUBSYS_0881174B

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 429 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز برای Radeon X1650 GTO

Radeon - رادئون


راه انداز Radeon X1650 GTO

Manufacturer : Radeon

Model : X1650 GTO

Version : 8.593.100.000

Type : VGA

Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_71C0&SUBSYS_E160174B
PCI\VEN_1002&DEV_71E0&SUBSYS_E161174B

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 276 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود راه انداز Radeon 9700 PRO

Radeon - رادئون


راه انداز Radeon 9700 PRO

Manufacturer : Radeon

Model : 9700 PRO

Version : 8.593.100.000

Type : VGA

Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_4E44
PCI\VEN_1002&DEV_4E64

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 385 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Radeon 9550

Radeon - رادئون


راه انداز Radeon 9550

Manufacturer : Radeon

Model : 9550

Version : 8.593.100.000

Type : VGA

Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_4153
PCI\VEN_1002&DEV_4173

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 689 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز Radeon 2100

Radeon - رادئون


راه انداز Radeon 2100

Manufacturer : Radeon

Model : 2100

Version : 8.593.100.000

Type : VGA

Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_796E

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 882 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@