دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دزایور کارت گرافیک GeForce 9200M GS

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce 9200M GS

Manufacturer : GeForce

Model : 9200M GS

Version : 342.00

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 476 " بار از آن بازدید شده است.

 

آموزش تصویری سوئیچ کردن کارت گرافیک لپ تاپ از اینتل به Nvidia و AMD

آموزش تصویری سوئیچ کردن کارت گرافیک لپ تاپ از اینتل به Nvidia و AMD


در این مقاله آموزشی روش سوییچ از گرافیک INTEL به ATI و Nvidia بطور کامل آموزش داده شده است

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 70 066 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور گرافیک Elitegroup 661GX.800-M | الایت گروپ

دانلود درایور گرافیک Elitegroup 661GX/800-M


راه انداز Elitegroup 661GX/800-M

Manufacturer : ECS

Model : 661GX/800-M

Version : 3.80

Type : VGA

Size : 19 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 187 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور گرافیک Elitegroup 661GX.800-M7

دانلود درایور گرافیک Elitegroup 661GX/800-M7


راه انداز Elitegroup 661GX/800-M7

Manufacturer : ECS

Model : 661GX/800-M7

Version : 3.80

Type : VGA

Size : 19 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 765 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور گرافیک مادربرد Elitegroup 741GX-M

دانلود درایور گرافیک مادربرد Elitegroup 741GX-M


راه انداز Elitegroup 741GX-M

Manufacturer : ECS

Model : 741GX-M

Version : 3.80

Type : VGA

Size : 19 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 111 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور گرافیک Elitegroup 761GXM-M2 | مادربرد الایت گروپ

دانلود درایور گرافیک Elitegroup 761GXM-M2


راه انداز Elitegroup 761GXM-M2

Manufacturer : ECS

Model : 761GXM-M2

Version : 3.80

Type : VGA

Size : 19 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 3 197 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور گرافیک مادربرد الایت گروپ Elitegroup 661GX-M

درایور گرافیک مادربرد الایت گروپ Elitegroup 661GX-M


راه انداز Elitegroup 661GX-M

Manufacturer : ECS

Model : 661GX-M

Version : 3.80

Type : VGA

Size : 19 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 718 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Elitegroup 661GX-M2 | راه انداز گرافیک

درایور Elitegroup 661GX-M2


راه انداز Elitegroup 661GX-M2

Manufacturer : ECS

Model : 661GX-M2

Version : 3.80

Type : VGA

Size : 19 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 178 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز گرافیک Elitegroup 661GX-M7 | مادربرد الایت گروپ

راه انداز گرافیک Elitegroup 661GX-M7


راه انداز Elitegroup 661GX-M7

Manufacturer : ECS

Model : 661GX-M7

Version : 3.80

Type : VGA

Size : 19 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 946 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Elitegroup 662/1066T-M2 | راه انداز مادربرد الایت گروپ

درایور Elitegroup 662/1066T-M2


راه انداز Elitegroup 662/1066T-M2

Manufacturer : ECS

Model : 662/1066T-M2


Version : 3.80

Type : VGA

Size : 19 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 4 605 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@