دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Toshiba Satellite 1115-S123

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Toshiba Satellite 1115-S123


راه انداز Toshiba Satellite 1115-S123

Manufacturer : Toshiba

Model : Satellite 1115-S123

Type : Laptop

Size : 16.7 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 018 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور گرافیک NVIDIA GeForce 8300 GS

درایور گرافیک NVIDIA GeForce 8300 GS


راه انداز NVIDIA GeForce 8300 GS

Manufacturer : NVIDIA GeForce

Model : 8300 GS

Version : 342.00توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.

Support: 32-Bit / 64-Bit

Type : Video Card

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 564 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور GeForce 8800 GTS 512

دانلود درایور GeForce 8800 GTS 512


راه انداز GeForce 8800 GTS 512

Manufacturer : GeForce

Model : 8800 GTS 512

Version : 342.00توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 901 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Toshiba Satellite 1115-S107 - توشیبا

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Toshiba Satellite 1115-S107 - توشیبا


راه انداز Toshiba Satellite 1115-S107

Manufacturer : Toshiba

Model : Satellite 1115-S107

Type : Laptop

Size : 16.7 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 870 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور NVIDIA GeForce 8400 GS

درایور NVIDIA GeForce 8400 GS


راه انداز NVIDIA GeForce 8400 GS

Manufacturer : NVIDIA GeForce

Model : 8400 GS

Version : 342.00توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.

Support: 32-Bit / 64-Bit

Type : Video Card

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 68 839 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک Quadro FX 3800

درایور کارت گرافیک Quadro FX 3800


راه انداز Quadro FX 3800

Manufacturer : Quadro

Model : FX 3800

Version : 342.00

توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 489 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کارت گرافیک لپ تاپ - Toshiba Satellite 1115-S104

دانلود درایور کارت گرافیک لپ تاپ - Toshiba Satellite 1115-S104


راه انداز Toshiba Satellite 1115-S104

Manufacturer : Toshiba

Model : Satellite 1115-S104

Type : Laptop

Size : 16.7 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 501 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور NVIDIA GeForce 8600 GS

درایور NVIDIA GeForce 8600 GS


راه انداز NVIDIA GeForce 8600 GS

Manufacturer : NVIDIA GeForce

Model : 8600 GS

Version : 342.00توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.

Support: 32-Bit / 64-Bit

Type : Video Card

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 3 199 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@