دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور کارت گرافیک لپ تاپ Toshiba Satellite T135-S1300

دانلود درایور کارت گرافیک لپ تاپ Toshiba Satellite T135-S1300


راه انداز Toshiba Satellite T135-S1300

Manufacturer : Toshiba

Model : Satellite T135-S1300

Version : 8.15.10.1883

Type : Laptop

Size : 26.4 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 622 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کارت گرافیک لپ تاپ Toshiba Satellite Pro L450-EZ1541

دانلود درایور کارت گرافیک لپ تاپ Toshiba Satellite Pro L450-EZ1541


راه انداز Toshiba Satellite Pro L450-EZ1541

Manufacturer : Toshiba

Model : Satellite Pro L450-EZ1541

Version : 8.15.10.1883

Type : Laptop

Size : 26.3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 3 838 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک NVIDIA GeForce 8800 Ultra

درایور کارت گرافیک NVIDIA GeForce 8800 Ultra


راه انداز NVIDIA GeForce 8800 Ultra

Manufacturer : NVIDIA GeForce

Model : 8800 Ultra

Version : 342.00توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.

Support: 32-Bit / 64-Bit

Type : Video Card

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 806 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کارت گرافیک Toshiba Satellite L505-ES5015

دانلود درایور کارت گرافیک Toshiba Satellite L505-ES5015


راه انداز Toshiba Satellite L505-ES5015

Manufacturer : Toshiba

Model : Satellite L505-ES5015

Version : 8.15.10.1883

Type : Laptop

Size : 26.3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 396 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کارت گرافیک NVIDIA GeForce 8800 GTX

دانلود درایور کارت گرافیک NVIDIA GeForce 8800 GTX


راه انداز NVIDIA GeForce 8800 GTX

Manufacturer : NVIDIA GeForce

Model : 8800 GTX

Version : 342.00توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.

Support: 32-Bit / 64-Bit

Type : Video Card

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 3 588 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک NVIDIA GeForce 8800 GTS

درایور کارت گرافیک NVIDIA GeForce 8800 GTS


راه انداز NVIDIA GeForce 8800 GTS

Manufacturer : NVIDIA GeForce

Model : 8800 GTS

Version : 342.00توجه : متاسفانه کارت های گرافیک تقلبی جی فورس بیشتر از اصلش بفروش می رسد و حتی در مواردی به سختی می توان تفاوت میان اصل و بدل را تشخیص داد به همین دلیل اگر گرافیکتان مشابه اصل باشد به احتمال زیاد با این درایور سازگار نخواهد بود.

Support: 32-Bit / 64-Bit

Type : Video Card

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 7 014 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Toshiba Satellite L455-S5009 - توشیبا

درایور کارت گرافیک لپ تاپ Toshiba Satellite L455-S5009 - توشیبا


راه انداز Toshiba Satellite L455-S5009

Manufacturer : Toshiba

Model : Satellite L455-S5009

Version : 8.15.10.1883

Type : Laptop

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 4 875 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک Toshiba Satellite L355-S7811 - توشیبا

درایور کارت گرافیک Toshiba Satellite L355-S7811 - توشیبا


راه انداز Toshiba Satellite L355-S7811

Manufacturer : Toshiba

Model : Satellite L355-S7811

Version : 8.15.10.1825

Type : Laptop

Size : 25.2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 299 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@