دانلود درایور کارت شبکه » صفحه 10

دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

کارت شبکه گیگابایت GIGABYTE GA-H61M-S2P

کارت شبکه گیگابایت GIGABYTE GA-H61M-S2P


راه انداز GIGABYTE GA-H61M-S2P

Manufacturer : GIGABYTE

Model : GA-H61M-S2P

Version : 7.049.0927.2011

Type :Network

Size : 5.99 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 5 250 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت شبکه گیگابایت GIGABYTE GA-H61M-S

درایور کارت شبکه گیگابایت GIGABYTE GA-H61M-S


راه انداز GIGABYTE GA-H61M-S

Manufacturer : GIGABYTE

Model : GA-H61M-S

Version : 7.049.0927.2011

Type :Network

Size : 5.99 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 2 116 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت شبکه GIGABYTE GA-H61M-HD2

درایور کارت شبکه GIGABYTE GA-H61M-HD2


راه انداز GIGABYTE GA-H61M-HD2

Manufacturer : GIGABYTE

Model : GA-H61M-HD2

Version : 7.049.0927.2011

Type :Network

Size : 5.99 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 1 878 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت شبکه گیگابایت GIGABYTE GA-H61M-DS2V

درایور کارت شبکه گیگابایت GIGABYTE GA-H61M-DS2V


راه انداز GIGABYTE GA-H61M-DS2V

Manufacturer : GIGABYTE

Model : GA-H61M-DS2V

Version : 7.049.0927.2011

Type :Network

Size : 5.99 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 2 295 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت شبکه گیگابایت GIGABYTE GA-H61M-DS2H

درایور کارت شبکه گیگابایت GIGABYTE GA-H61M-DS2H


راه انداز GIGABYTE GA-H61M-DS2H

Manufacturer : GIGABYTE

Model : GA-H61M-DS2H

Version : 7.049.0927.2011

Type :Network

Size : 5.99 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 1 752 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت شبکه GIGABYTE GA-H61M-DS2

درایور کارت شبکه GIGABYTE GA-H61M-DS2


راه انداز GIGABYTE GA-H61M-DS2

Manufacturer : GIGABYTE

Model : GA-H61M-DS2

Version : 7.049.0927.2011

Type :Network

Size : 5.99 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 2 573 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت شبکه GIGABYTE GA-H61M-DS2 DVI

درایور کارت شبکه GIGABYTE GA-H61M-DS2 DVI


راه انداز GIGABYTE GA-H61M-DS2 DVI

Manufacturer : GIGABYTE

Model : GA-H61M-DS2 DVI

Version : 7.049.0927.2011

Type :Network

Size : 5.99 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 1 951 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز کارت شبکه GIGABYTE GA-H61M-D2P-B3

راه انداز کارت شبکه GIGABYTE GA-H61M-D2P-B3


راه انداز GIGABYTE GA-H61M-D2P-B3

Manufacturer : GIGABYTE

Model : GA-H61M-D2P-B3

Version : 7.049.0927.2011

Type :Network

Size : 5.99 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 1 763 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت شبکه GIGABYTE GA-H61M-D2-B3

درایور کارت شبکه GIGABYTE GA-H61M-D2-B3


راه انداز GIGABYTE GA-H61M-D2-B3

Manufacturer : GIGABYTE

Model : GA-H61M-D2-B3

Version : 7.049.0927.2011

Type :Network

Size : 5.99 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 2 092 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت شبکه GIGABYTE GA-H61M-D1

درایور کارت شبکه GIGABYTE GA-H61M-D1


راه انداز GIGABYTE GA-H61M-D1

Manufacturer : GIGABYTE

Model : GA-H61M-D1

Version : 7.049.0927.2011

Type :Network

Size : 5.99 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 2 155 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@