s

دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور Thyonet MD-1102

Thyonet MD-1102


راه انداز Thyonet MD-1102

Manufacturer : Thyonet

Model : MD-1102

Version : 5.2.3667.0

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور مودم " قرار دارد و " 532 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور AMDA00 Interface

درایور AMDA00 Interface


راه انداز AMDA00 Interface

Manufacturer : Asus

Model : AMDA00 Interface

Version : 1.0.1.0

Size : 50 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
ACPI\VEN_PNP&DEV_0A0A
Root\AMDA00 Interface
ACPI\PNP0A0A

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " --- " قرار دارد و " 1 067 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother HL-1223WE

Brother HL-1223WE


راه انداز Brother HL-1223WE

Manufacturer : Brother

Model : HL-1223WE

Version : 1.0.0

Type : Printer

Size : 66 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 396 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother HL-1222WE

Brother HL-1222WE


راه انداز Brother HL-1222WE

Manufacturer : Brother

Model : HL-1222WE

Version : 1.0

Type : Printer

Size : 66 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 364 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother HL-1218W

Brother HL-1218W


راه انداز Brother HL-1218W

Manufacturer : Brother

Model : HL-1218W

Type : Printer

Size : 66 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERHL-1218WEC28
BROTHERHL-1218WEC28

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 366 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother HL-1208

Brother HL-1208


راه انداز Brother HL-1208

Manufacturer : Brother

Model : HL-1208

Type : Printer

Size : 126 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERHL-12083938
BROTHERHL-12083938

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 300 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother HL-1211W

Brother HL-1211W


راه انداز Brother HL-1211W

Manufacturer : Brother

Model : HL-1211W

Version : 1.0.0.0

Type : Printer

Size : 66 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 387 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother HL-1202

Brother HL-1202


راه انداز Brother HL-1202

Manufacturer : Brother

Model : HL-1202

Version : 1.0

Type : Printer

Size : 126 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 335 " بار از آن بازدید شده است.