دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور Samsung SCX-4729

SAMSUNG ML-1860


راه انداز Samsung SCX-4729

Manufacturer : SAMSUNG

Model : SCX-4729

Version : 3.12.13.03

Type : Printer / Scanner

Size : 53.1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
LPTENUM\SamsungSCX-472x_SeriD67D
USBPRINT\SamsungSCX-472x_SeriD67D
WSDPRINT\SamsungSCX-472x_SeriD67D
USB\Vid_04E8&Pid_3453&MI_00

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 311 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Samsung SCX-4728

SAMSUNG ML-1860


راه انداز Samsung SCX-4728

Manufacturer : SAMSUNG

Model : SCX-4728

Version : 3.12.13.03

Type : Printer / Scanner

Size : 53.1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
LPTENUM\SamsungSCX-472x_SeriD67D
USBPRINT\SamsungSCX-472x_SeriD67D
WSDPRINT\SamsungSCX-472x_SeriD67D
USB\Vid_04E8&Pid_3453&MI_00

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 153 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Samsung SCX-4727

SAMSUNG ML-1860


راه انداز Samsung SCX-4727

Manufacturer : SAMSUNG

Model : SCX-4727

Version : 3.12.13.03

Type : Printer / Scanner

Size : 53.1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
LPTENUM\SamsungSCX-472x_SeriD67D
USBPRINT\SamsungSCX-472x_SeriD67D
WSDPRINT\SamsungSCX-472x_SeriD67D
USB\Vid_04E8&Pid_3453&MI_00

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 142 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Samsung SCX-4726

SAMSUNG ML-1860


راه انداز Samsung SCX-4726

Manufacturer : SAMSUNG

Model : SCX-4726

Version : 3.12.13.03

Type : Printer / Scanner

Size : 53.1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
LPTENUM\SamsungSCX-472x_SeriD67D
USBPRINT\SamsungSCX-472x_SeriD67D
WSDPRINT\SamsungSCX-472x_SeriD67D
USB\Vid_04E8&Pid_3453&MI_00

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 102 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Samsung ML-2540

SAMSUNG ML-1860


راه انداز Samsung ML-2540

Manufacturer : SAMSUNG

Model : ML-2540

Version : 3.11.76.01

Type : Printer

Size : 45.5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\SamsungML-2540_Serie1EB3
LPTENUM\SamsungML-2540_Serie1EB3
WSDPRINT\SamsungML-2540_Serie1EB3

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 233 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Samsung ML-2545

SAMSUNG ML-1860


راه انداز Samsung ML-2545

Manufacturer : SAMSUNG

Model : ML-2545

Version : 3.11.76.01

Type : Printer

Size : 45.5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\SamsungML-2540_Serie1EB3
LPTENUM\SamsungML-2540_Serie1EB3
WSDPRINT\SamsungML-2540_Serie1EB3

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 180 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور SAMSUNG ML-1860 - تست شده

SAMSUNG ML-1860


راه انداز SAMSUNG ML-1860

Manufacturer : SAMSUNG

Model : ML-1860

Version : 3.11.34.00

Type : Printer

Size : 38 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\SamsungML-1860_SerieC034
LPTENUM\SamsungML-1860_SerieC034
WSDPRINT\SamsungML-1860_SerieC034

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 393 " بار از آن بازدید شده است.

 

نرم افزار بازگشایی فایل ها فشرده - WinRAR 6.24 برای ویندوز 32 و 64 بیتی

بدون شک نرم افزار Winrar را می توان به عنوان بهترین نرم افزار فشرده سازی دنیا دانست. این نرم افزار به شما اجازه فشرده سازی و یا بازگشایی فایل ها فشرده را می دهد. این نرم افزار می تواند بیشتر پسوند ( فرمت ) ها فایل ها فشرده را پشتیبانی می کند با این حال به کاربر اجازه می دهد تا فایل ها مورد نظر خود را با پسوند ها Zip، Rar یا RAR5 فشرده کنند تا جابه جایی آن ها راحت تر و آسان تر باشد. نرم افزار Winrar بهترین گزینه برای بازگشایی فایل ها فشرده شده اینترنتی می باشد زیرا قابلیت نمایش اطلاعات اضافی و ترمیم فایل ها فشرده را نیز دارد.

نرم افزار بازگشایی فایل ها فشرده - WinRAR

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " نرم افزار ها کاربردی " قرار دارد و " 40 670 " بار از آن بازدید شده است.