دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور Ricoh Aficio SP 1200

Ricoh Aficio SP 1200


راه انداز Ricoh Aficio SP 1200S / 1200SU / 1200SF

Manufacturer : Ricoh

Model : Aficio SP 1200S / 1200SU / 1200SF

Version : 01.01.00.00

Type : Printer / Scanner

Size : 6 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\RFGSP1200SC7B4
USBPRINT\RFGSP1200SU4807
USBPRINT\RFGSP1200SF8746
USB\VID_05CA&PID_0424&MI_02
USB\VID_05CA&PID_0424&MI_02
USB\VID_05CA&PID_0424&MI_02
USB\VID_05CA&PID_0425&MI_01
USB\VID_05CA&PID_0424&MI_01
USB\VID_05CA&PID_042E&MI_01

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 225 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور 4BARCODE 3B-370BM

4BARCODE 3B-370BM


راه انداز 4BARCODE 3B-370BM

Manufacturer : 4BARCODE

Model : 3B-370BM

Type : Printer

Hardware IDs:
USBPRINT\4BARCODE3B-370BM4080

Size : 108 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 88 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور 4BARCODE 3B-378BM

4BARCODE 3B-378BM


راه انداز 4BARCODE 3B-378BM

Manufacturer : 4BARCODE

Model : 3B-378BM

Version : 2021.2.0.0

Type : Printer

Hardware IDs:
USBPRINT\4BARCODE3B-378BM8201

Size : 108 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 102 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور 4BARCODE 3B-T301F

4BARCODE 3B-T301F


راه انداز 4BARCODE 3B-T301F

Manufacturer : 4BARCODE

Model : 3B-T301F

Version : 2021.2.0

Type : Printer

Hardware IDs:
USBPRINT\4BARCODE3B-T301F8D73
LPTENUM\4BARCODE3B-T301F8D73

Size : 108 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 106 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور 4BARCODE 3B-T302F

4BARCODE 3B-T302F


راه انداز 4BARCODE 3B-T302F

Manufacturer : 4BARCODE

Model : 3B-T302F

Version : 2021.2.0.0

Type : Printer

Hardware IDs:
USBPRINT\4BARCODE3B-T302F7D73
LPTENUM\4BARCODE3B-T302F7D73

Size : 108 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 107 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور 4BARCODE 3B-T303F

4BARCODE 3B-T303F


راه انداز 4BARCODE 3B-T303F

Manufacturer : 4BARCODE

Model : 3B-T303F

Version : 2021.2

Type : Printer

Hardware IDs:
USBPRINT\4BARCODE3B-T303FED72
LPTENUM\4BARCODE3B-T303FED72

Size : 108 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 120 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور 4BARCODE 3B-T361U

4BARCODE 3B-T361U


راه انداز 4BARCODE 3B-T361U

Manufacturer : 4BARCODE

Model : 3B-T361U

Version : 2021.2.0.0

Type : Printer

Hardware IDs:
USBPRINT\4BARCODE3B-T361U43D2
LPTENUM\4BARCODE3B-T361U43D2

Size : 108 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 112 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور 4BARCODE 3B-T362U

4BARCODE 3B-T362U


راه انداز 4BARCODE 3B-T362U

Manufacturer : 4BARCODE

Model : 3B-T362U

Version : 2021.2.0.0

Type : Printer

Hardware IDs:
USBPRINT\4BARCODE3B-T362UB1D2
LPTENUM\4BARCODE3B-T362UB1D2

Size : 108 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 107 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور

دریافت قیمت ها و لیست موجودی از طریق واتساپ و پیامک:

توجه! شماره موبایل را بدون +98 وارد کنید، برای مثال 09217682793
-