دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور MEVA TP-UNW

MEVA TP1000


راه انداز MEVA TP-UNW

Manufacturer : MEVA

Model : TP-UNW

Version : 7.17

Type : Printer

Size : 4 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 581 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP DeskJet 2300

HP DeskJet 2300


راه انداز HP DeskJet 2300

Manufacturer : HP

Model : DeskJet 2300

Version : 31.01.2001.7931

Type : Printer / Scanner

Size : 238 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\HPDeskJet_2300_serie6C5B
usb\Vid_03F0&Pid_3654&mi_00
USB\Vid_03f0&Pid_3654&mi_02
USB\Vid_03f0&Pid_3654&mi_03
USB\VID_03F0&PID_3654&REV_0100&MI_00
USB\VID_03F0&PID_3654&REV_0100&MI_03

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 219 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور MEVA TP1000

MEVA TP1000


راه انداز MEVA TP1000

Manufacturer : MEVA

Model : TP1000

Version : 7.17

Type : Printer

Size : 4 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 040 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP Laser MFP 138fnw

HP Laser MFP 138fnw


راه انداز HP Laser MFP 138fnw

Manufacturer : HP

Model : Laser MFP 138fnw

Type : Printer / Scanner

Size : 97 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 184 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP Laser MFP 133pn

HP Laser MFP 133pn


راه انداز HP Laser MFP 133pn

Manufacturer : HP

Model : Laser MFP 133pn

Version : 3.13.59

Type : Printer / Scanner

Size : 97 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 98 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP Laser MFP 131a

HP Laser MFP 131a


راه انداز HP Laser MFP 131a, 131w

Manufacturer : HP

Model : Laser MFP 131a, 131w

Type : Printer / Scanner

Size : 97 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 130 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور MEVA MBP-1000

MEVA MBP-1000


راه انداز MEVA MBP-1000

Manufacturer : MEVA

Model : MBP-1000

Version : 2017.1.0.0

Type : Printer

Size : 222 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\MEVA_MBP-1000FB28
USBPRINT\MEVA_MBP-1000_GEPLDBFC
USBPRINT\MEVA_MBP-1000_GZPL1DCD
LPTENUM\MEVA_MBP-1000FB28

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 409 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP LaserJet Pro M17w

HP LaserJet Pro M17w


راه انداز HP LaserJet Pro M17w

Manufacturer : HP

Model : LaserJet Pro M17w

Version : 26.106.01

Type : Printer

Size : 353 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 86 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
نرم افزار زئوس