دانلود درایور اسکنر » صفحه 20

دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور HP LaserJet M1319f

دانلود درایور HP LaserJet M1319f


راه انداز HP LaserJet M1319f

Manufacturer : HP

Model : LaserJet M1319f

Version : 5.0.1.64861

Type : Printer/Scanner/Fax

Size : 13.4 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_03F0&PID_5817&MI_03
USBPRINT\Hewlett-PackardHPFAX
USB\VID_03F0&PID_5817&MI_00
USB\VID_03F0&PID_5817&MI_02
USBPRINT\Hewlett-PackardHP_La28A1

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 7 550 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر و اسکنر Epson Stylus CX3800

Epson Stylus CX3800


راه انداز Epson CX3800

Manufacturer : Epson

Model : Stylus CX3800

Version : 5.93

Type : Printer / Scanner

Size : 5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\EPSONStylus_DX380035BE
LPTENUM\EPSONStylus_DX380035BE
USB\VID_04B8&PID_0818&MI_00

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 679 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Epson Stylus CX3700

Epson Stylus CX3700


راه انداز Epson CX3700

Manufacturer : Epson

Model : Stylus CX3700

Version : 5.93.00.00

Type : Printer / Scanner

Size : 5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\EPSONStylus_CX3700838F
USB\VID_04B8&PID_0818&MI_00
LPTENUM\EPSONStylus_CX3700838F

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 3 544 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه TOSHIBA e-STUDIO2506

درایور دستگاه TOSHIBA e-STUDIO2506


راه انداز TOSHIBA e-STUDIO2506

Manufacturer : TOSHIBA

Model : e-STUDIO2506

Version : 4.12.44.0

Type : Printer/scanner

Size : 7.2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\TOSHIBA_e-STUDIO25069E79
USB\VID_08a6&PID_8037&MI_00

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 435 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه TOSHIBA e-STUDIO 2306

دانلود درایور دستگاه TOSHIBA e-STUDIO 2306


راه انداز TOSHIBA e-STUDIO 2306

Manufacturer : TOSHIBA

Model : e-STUDIO 2306

Version : 4.12.44.0

Type : Printer/scanner

Size : 7.2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\TOSHIBA_e-STUDIO2306D7E6
USB\VID_08a6&PID_8037&MI_00

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 3 165 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور TOSHIBA e-STUDIO 2006

دانلود درایور TOSHIBA e-STUDIO 2006


راه انداز TOSHIBA e-STUDIO 2006

Manufacturer : TOSHIBA

Model : e-STUDIO 2006

Version : 4.12.44.0

Type : Printer/scanner

Size : 7.2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\TOSHIBA_e-STUDIO20064B90
USB\VID_08a6&PID_8037&MI_00

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 8 853 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Toshiba e-STUDIO 356SE

درایور Toshiba e-STUDIO 356SE


راه انداز Toshiba e-STUDIO 356SE

Manufacturer : TOSHIBA

Model : e-STUDIO 356SE

Version : 6.36.3167

Type : Printer/scanner

Size : 21.5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 3 791 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Toshiba e-STUDIO 306SE

دانلود درایور Toshiba e-STUDIO 306SE


راه انداز Toshiba e-STUDIO 306SE

Manufacturer : TOSHIBA

Model : e-STUDIO 306SE

Version : 6.36.3167

Type : Printer/scanner

Size : 21.5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 3 863 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Toshiba e-STUDIO 456SE

درایور دستگاه کپی Toshiba e-STUDIO 456SE


راه انداز Toshiba e-STUDIO 456SE

Manufacturer : TOSHIBA

Model : e-STUDIO 456SE

Version : 6.36.3167

Type : Printer/scanner

Size : 21.5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 6 631 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه Toshiba e-STUDIO 256SE

درایور دستگاه Toshiba e-STUDIO 256SE


راه انداز Toshiba e-STUDIO 256SE

Manufacturer : TOSHIBA

Model : e-STUDIO 256SE

Version : 6.36.3167

Type : Printer/scanner

Size : 21.5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 3 198 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@