دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور اسکنر HP ScanJet 5400c

درایور اسکنر HP ScanJet 5400c


راه انداز HP ScanJet 5400c

Manufacturer : HP

Model : ScanJet 5400c

Type : scanner

Size : 57 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

اگر از کابل USB استفاده می کنید بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_03F0&Pid_1005
LPTENUM\HewlettPackardHP54402FBF

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 6 418 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر HP ScanJet 5470c

درایور اسکنر HP ScanJet 5470c


راه انداز HP ScanJet 5470c

Manufacturer : HP

Model : ScanJet 5470c

Type : scanner

Size : 57 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

اگر از کابل USB استفاده می کنید بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_03F0&Pid_1105
LPTENUM\HewlettPackardHP5470DFBF

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 3 920 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر مادیران | SuperScan 624

درایور اسکنر مادیران


راه انداز Maadiran SuperScan 624

Manufacturer : Maadiran

Model : SuperScan 624

Type : Scanner

Size : 171 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows XP, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 8 303 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر SuperScan 612 | مادیران

درایور اسکنر SuperScan 612


راه انداز Maadiran SuperScan 612

Manufacturer : Maadiran

Model : SuperScan 612

Type : Scanner

Size : 171 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows XP, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 11 046 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر مادیران SuperScan 412

درایور اسکنر مادیران SuperScan 412


راه انداز Maadiran SuperScan 412

Manufacturer : Maadiran

Model : SuperScan 412

Type : Scanner

Size : 171 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows XP, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 6 097 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور پرینتر Canon i-SENSYS MF4450 | کنون

دانلود درایور Canon i-SENSYS MF4450


راه انداز Canon i-SENSYS MF4450

Manufacturer : Canon

Model : i-SENSYS MF4450

Type : Printer

Size : 35 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanonMF4400_SeriesDD09
USBPRINT\CanonMF4400_Series_F1948
USB\VID_04A9&PID_2737&MI_00

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 69 862 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر HP ScanJet 4470c

درایور اسکنر HP ScanJet 4470c


راه انداز HP ScanJet 4470c

Manufacturer : HP

Model : ScanJet 4470c

Type : scanner

Size : 59.04 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 4 468 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر HP ScanJet 5100c

درایور اسکنر HP ScanJet 5100c


راه انداز HP ScanJet 5100c

Manufacturer : HP

Model : ScanJet 5100c

Type : scanner

Size : 667 kB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 217 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
نرم افزار زئوس