دانلود درایور کارت صدا » صفحه 10

دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور کارت صدا - Elitegroup 848P-A

درایور کارت صدا - Elitegroup 848P-A


راه انداز Elitegroup 848P-A

Manufacturer : ESC

Model : 848P-A

Version : 3.98

Type : audio

Size : 33.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 1 132 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت صدا Elitegroup 649-M2

درایور کارت صدا Elitegroup 649-M2


راه انداز Elitegroup 649-M2

Manufacturer : ESC

Model : 649-M2

Version : 3.98

Type : audio

Size : 33.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 1 092 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کارت صدا Elitegroup 661FX-M Deluxe

دانلود درایور کارت صدا Elitegroup 661FX-M Deluxe


درایور الایت گروپ


راه انداز Elitegroup 661FX-M

Manufacturer : ECS

Model : 661FX-M

Version : 3.98

Type : Audio

Size : 33 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 2 371 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت صدا Elitegroup 661FX-M | مادربرد الایت گروپ

درایور کارت صدا Elitegroup 661FX-M


راه انداز Elitegroup 661FX-M

Manufacturer : ECS

Model : 661FX-M

Version : 3.98

Type : Audio

Size : 33 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 3 254 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت صدا مادربرد الایت گروپ - Elitegroup 648FX-A2 Deluxe

درایور کارت صدا مادربرد الایت گروپ - Elitegroup 648FX-A2 Deluxe


راه انداز Elitegroup 648FX-A2 Deluxe

Manufacturer : ECS

Model : 648FX-A2 Deluxe

Version : 3.98

Type : Audio

Size : 33 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 3 039 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور مادربرد Elitegroup 648FX-A2(V1.0) | کارت صدا

درایور مادربرد Elitegroup 648FX-A2(V1.0)


راه انداز Elitegroup 648FX-A2

Manufacturer : ECS

Model : 648FX-A2

Version : 3.98

Type : Audio

Size : 33 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 2 688 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کارت صدا مادربرد Elitegroup 648FX-A

دانلود درایور کارت صدا مادربرد Elitegroup 648FX-A


راه انداز Elitegroup 648FX-A

Manufacturer : ECS

Model : 648FX-A

Version : 3.98

Type : Audio

Size : 33 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 2 418 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت صدا مادربرد Elitegroup 635-M

درایور کارت صدا مادربرد Elitegroup 635-M


راه انداز Elitegroup 635-M

Manufacturer : ECS

Model : 635-M

Version : 3.98

Type : Audio

Size : 33 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 3 084 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کارت صدا Zoltrix cmi8738-c3dx pci

دانلود درایور کارت صدا Zoltrix cmi8738-c3dx pci


راه انداز Zoltrix cmi8738-c3dx pci

Manufacturer : Zoltrix

Model : cmi8738-c3dx pci

Type : Sound Card

Size : 2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 12 033 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت صدا مادربرد Gigabyte 8S648FXP-RZ | گیگابایت

درایور کارت صدا مادربرد Gigabyte 8S648FXP-RZ


راه انداز Gigabyte 8S648FXP-RZ

Manufacturer : Gigabyte

Model : 8S648FXP-RZ

Audio Codec: ALC655

Version : 6.0.1.6303

Type : Audio

Size : 22 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 12 231 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@