سایت دانلود درایور » تگ‌های اخبار » دانلود درایور اورمدیا


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور AVerTV end TVPhone98 w-VCR (Bt878)

دانلود درایور AVerTV end TVPhone98 w-VCR (Bt878)


راه انداز AVerTV end TVPhone98 w-VCR (Bt878)

Manufacturer : AverMedia

Model : TVPhone98 w-VCR (Bt878)

Type : TV Card - Capture

Size : 3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 711 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AVerMedia UltraTV USB 300

دانلود درایور AVerMedia UltraTV USB 300


راه انداز AVerMedia UltraTV USB 300

Manufacturer : AverMedia

Model : UltraTV USB 300

Version : 5.0.2.3

Type : TV Card

Size : 2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 911 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور AVerTV Studio & TVPhone 98 w-VCR (Bt878)

درایور AVerTV Studio & TVPhone 98 w-VCR (Bt878)


راه انداز AVerTV Studio & TVPhone 98 w-VCR (Bt878)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV Studio & TVPhone 98 w-VCR (Bt878)

Type : TV Card - Capture

Size : 3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 3 418 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AverMedia AVerTVHD MCE A180

دانلود درایور AverMedia AVerTVHD MCE A180


راه انداز AverMedia AVerTVHD MCE A180

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTVHD MCE A180

Version : 1.2.2.23

Type : TV Card - Capture

Size : 252 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 836 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت کپچر AverMedia TVCapture (848) wPhilips tuner FI12X6

درایور کارت کپچر AverMedia TVCapture (848) wPhilips tuner FI12X6i


راه انداز AverMedia TVCapture (848) wPhilips tuner FI12X6

Manufacturer : AverMedia

Model : TVCapture (848) wPhilips tuner FI12X6

Type : TV Card - Capture

Size : 2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 135 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AVerMedia TVPhone 98 (Bt878)

دانلود درایور AVerMedia TVPhone 98 (Bt878)


راه انداز AVerMedia TVPhone 98 (Bt878)

Manufacturer : AverMedia

Model : TVPhone 98 (Bt878)

Type : TV Card

Size : 3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 041 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز و درایور AVerMedia UltraTV 1500 MCE

راه انداز و درایور AVerMedia UltraTV 1500 MCE


راه انداز AVerMedia UltraTV 1500 MCE

Manufacturer : AverMedia

Model : UltraTV 1500 MCE

Version : 1.0.6.14

Type : TV Card

Size : 10 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 771 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AverMedia VPhone (848) w - Philips tuner FR12X6

دانلود درایور AverMedia VPhone (848) w - Philips tuner FR12X6i


راه انداز AverMedia VPhone (848) w - Philips tuner FR12X6

Manufacturer : AverMedia

Model : VPhone (848) w

Type : TV Card - Capture

Size : 2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 934 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور AVerMedia AVerTV USB | تی وی کارت یو اس بی

درایور AVerMedia AVerTV USB


راه انداز AVerMedia AVerTV USB

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV USB

Type : TV Card

Size : 5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 3 634 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AverMedia AVerTV DVB-T 771 (A771) | دی وی بی

دانلود درایور AverMedia AVerTV DVB-T 771 (A771)


راه انداز AverMedia AVerTV DVB-T 771 (A771)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV DVB-T 771 (A771)

Version : 1.3.49.8

Type : DVB

Size : 9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 912 " بار از آن بازدید شده است.

 
صفحه قبل صفحه بعد
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@